výuka profesní způsobilosti řidiče

Reagovat
výuka profesní způsobilosti řidiče

Dobrý den. Jsem zájemce o výcvik učitele autoškoly a také bych chtěl učit předměty (mimo zdravotní) při vstupním a pravidelném školení tzv. profesáku.
V paragrafu 50 jsem našel, že jedna možnost je mít vysokoškolské vzdělání a tři roky praxe v silní dopravě. Chci se tedy zeptat:
- musí být vysokoškolské vzdělání v silniční dopravě? (Mám aktuálně Bc. úplně mimo obor)
- a tři roky praxe v silní dopravě mohou být i jako dispečer, případně logistik? nebo je nutné být řidič?
-A nenašel jsem nikde specifikováno, zda vůbec lektor musí vlastnit sám profesní průkaz.
Díky moc za odpověď!Reakce

Vážený pane,
podmínky, které musí splňovat žadatel o vydání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (viz § 21 zákona č. 247/2000 Sb.) a lektora akreditovaného školicího střediska jsou z hlediska praktického výcviku v řízení motorových vozidel totožné s tím rozdílem, že v akreditovaném školicím středisku (dále jen "AŠS") se vyučují vyšší stádia řízení, oproti výcviku v řízení v autoškole.
Pokud jde o lektora teoretických předmětů v AŠS, není v případě vysokoškolsky vzdělaného lektora podstatný studijní obor, nýbrž praxe v oblasti silniční dopravy. Tato praxe je pojímána všeobecně, tedy nikoli jen jako řidič MKD nebo autobusové dopravy, či její provozovatel, ale i dispečer dopravy, logistik dopravní společnosti, apod. Je však třeba tuto praxi příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím provozovatele AŠS hodnověrně prokázat. Nestačí pouze čestné prohlášení. Optimální je pracovní nebo obdobná smlouva prokazující pracovně právní vztah. Krajský úřad předložené podklady prověří, zpravidla v součinnosti s centrálou úřadu sociálního zabezpečení a následně lektora zařadí do seznamu lektorů AŠS.
Lektor AŠS, z hlediska zákonných požadavků, nemusí být držitelem profesní způsobilosti řidiče. Na druhou stranu je profesní způsobilost řidiče určitým stupněm vzdělání a její držitel, jako lektor vykazuje základní znalosti a dovednosti profesionálního řidiče, což má vliv na autoritu a respekt přednášejícího ze strany účastníků školení. Řidič spolehlivě rozezná, zda mu přednáší zkušený "ostřílený" praktik, nebo "teoretik". Zpětnou vazbou je pak pozornost posluchačů. Dobrým lektorem je ten, kterému se jeho posluchači vracejí na další školení a přivádějí nové kolegy. V důsledku této jednoduché obchodní logiky se šíří i dobré jméno AŠS, což je nejlepší reklamou.