Nedodržení minimálního intervalu mezi náhradními pokusy

Reagovat
Nedodržení minimálního intervalu mezi náhradními pokusy

Dobrý den, zajímá mě co hrozí autoškole popř. Řidiči pokud nějakým způsobem se pokusí jít na dřívější pokus např přes jinou autoškolu a zda je to vůbec možné?Reakce

Z Vašeho dotazu není jasné, zda se jedná o zkoušku z odborné způsobilosti po ukončení výuky a výcviku, nebo o opakovanou zkoušku.
1. Po ukončení výuky a výcviku je provozovatel autoškoly povinen nejpozději do 15 dnů písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.
2. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů po doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce.
3. Příslušný obecní úřad je povinen žadatele zařadit ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.
Z uvedeného vyplývá, že na opakovanou zkoušku nemůžete jít dříve, než nám povoluje zákonem stanovená lhůta a to ani, kdybyste byl přihlášen přes jinou autoškolu.