Výcviková jízda s druhým žákem ve vozidle

Reagovat
Výcviková jízda s druhým žákem ve vozidle

Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda-li Po 45ti minutách jízdy za volantem a 45ti minutách jízdy jako spolujezdec, lze do průkazu označit jakou splnění dvou vyučovacích hodin.
DěkujiReakce

Vážený tazateli,
předpis ukládá, že provozovatel autoškoly je povinen zajistit, aby vyučovací hodina trvala 45 minut a výcvik v řízení netrval déle, než dvě vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele. Nutno ale podotknout, že výuka v řízení nezahrnuje 45 minut čistého času v řízení vozidla. Někdy je potřeba dle dispozic žáka i zastavit vozidlo a provést případné vysvětlení dané problematiky v řízení vozidla včetně praktické ukázky učitelem na místě v průběhu zmíněných dvou vyučovacích hodin. Není mi ale známo, proč by praktická ukázka některých úkonů učitelem měla být situována do celé druhé výcvikové hodiny a žák měl výhradně vizuálně vstřebávat, jak to pan učitel umí. Provádět výuku tak jak popisujete je nepřípustné a pokud se tak děje, pak se jedná o prosté šizení zákazníka.