Nepustli mě ke zkoušce

Reagovat
Nepustli mě ke zkoušce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli s níže popsanou situací můžu něco dělat nebo se s tím musím prostě smířit.
Když jsem přišla k písemným zkouškám, zavolal si mě jeden z mužů, kteří procházeli mé papíry a řekl mi, že k písemné zkoušce nemůžu, protože se mu nezamlouvá razítko od doktora (prý tam chyběla odbornost). Mě se tedy přesunuly zkoušky zase o další měsíc po tom co jsem na ně celou karanténu čekala. Chtěla bych se nějakým způsobem bránit ale je to nějak možné?Reakce

Vážená tazatelko,

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro účely získání řidičského oprávnění uplatňujete 2x. Poprvé je to při přijetí do výuky a výcviku, kdy jej předkládáte provozovateli autoškoly a podruhé, po úspěšném složení zkoušek, jej předkládáte úřadu, který rozhoduje o udělení řidičského oprávnění.
Zkušební komisař kontroluje žádost i lékařský posudek a pokud jsou v něm nějaké nedostatky a nebo nedostatky ve splnění podmínek obvyklého bydliště, může Vás, jako správný úředník, na tyto skutečnosti upozornit s tím, že by při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění by mohl nastat nějaký procesní problém. Ovšem žádný z těchto příkladů není důvodem pro nepřijetí žadatele ke zkoušce. Jedná se o nesprávný úřední postup, který Vás poškozuje a upírá Vám Vaše procesní práva. Můžete se obrátit se stížností na tajemníka úřadu a nebo na krajský úřad, odbor dopravy, v jehož územní působnosti se obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož jste zkoušku měla vykonat, nachází.
Můžete samozřejmě využít i soudní cestu s podáním žaloby na tzv. nezákonný zásah správního orgánu. Budete-li mít o tento postup zájem, můžeme Vám zajistit bezplatnou právní pomoc. Soudní poplatek činí 2000,- Kč a v případě úspěchu žaloby Vám bude vrácen. Bude-li žaloba úspěšná lze následně podat žalobu na nesprávný úřední postup s uplatněním nároku na odškodnění (škodu je třeba prokázat).