Testy před dovršením plnoletosti

Reagovat
Testy před dovršením plnoletosti

Dobrý den,
mám dotaz ohledně mých teoretických zkoušek a jízd, které jsem splnil. Bohužel jsem nebyl informován o potřebě dovršení plnoletost a můj instruktor a ani komisař na tento fakt nepřihlíželi. Nyní jsem byl informován slovy "Hele, ty máš docela průser,...." a celkově to znělo spíše tak, že chyba byla na mojí straně a nevědomosti tohoto faktu. Také mi bylo řečeno, že celé zkoušky budou anulovány a budu je muset dělat znova.
Můj dotaz spočívá v tom, že nevím, jak se mám v takové situaci zachovat. Zda je chyba na mé straně či jeho, zda budu muset vše podstupovat znova a zda budu znova muset platit úřadu za poskytnutí potřebných služeb, které jsem již jednou zaplatil. Předem děkuji.Reakce

Vážený tazateli,
přestože z Vašeho dotazu nevyplývá, pro jaké řidičské oprávnění jste absolvovat autoškolu a závěrečnou zkoušku, je třeba konstatovat, že jednou ze základních povinností provozovatele autoškoly je, že přijme k výuce a výcviku osobu, která ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne předepsaného věku (viz ust. § 83 zákona č. 361/2000 Sb.), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. Pouze žáci školy (oprávněné k provozování autoškoly) u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, mohou složit závěrečnou zkoušku i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Pokud nejste žákem takové školy a závěrečnou zkoušku jste absolvoval před dosažením předepsaného věku (např. u řidičského oprávnění skupiny B 18 let), byla taková zkouška provedena v rozporu se zákonem. V první řadě však pochybil provozovatel autoškoly, který výuku a výcvik ukončil předčasně, a následně i zkušební komisař, který si dostatečně neověřil, zda plníte podmínky pro provedení závěrečné zkoušky. Tato pochybení nelze přenést na vás. Za daného stavu věci doporučujeme oslovit příslušný obecný úřad obce s rozšířenou působností u něhož jste vykonal závěrečnou zkoušku, poukázat na evidentní pochybení provozovatele autoškoly i zkušebního komisaře a žádat zjednání nápravy.

 
 


Vážený tazateli,
vzhledem k tomu, že jste závěrečnou zkoušku vykonal (úspěšně) v dobré víře, že jsou splněny všechny zákonné podmínky pro její absolvování tj., že provozovatel autoškoly i zkušební komisař splnili všechny své povinnosti, přičemž Vy sám jste žádné zákonné povinnosti neporušil, je třeba trvat na uznání zkoušky a tím splnění podmínky odborné způsobilosti pro udělení řidičského oprávnění. V žádném případě nepřistupujte na anulování zkoušek, v případě potřeby Vám zajistíme právní konzultaci.
Co se týká postihu provozovatele autoškoly či zkušebního komisaře, toto je otázkou případného správního řízení, kdy orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři je Ministerstvo dopravy, případné porušení povinností provozovatele autoškoly projednává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.