Prosím o pomoc

Reagovat
Prosím o pomoc

Dobrý den.
Má dcera absolvovala výcvik v autoškole VT Centrum v České Brodě. Test zvládla, ale když došlo na jízdu s komisařem tak se jí to nepovedlo. Při druhém pokuste cca po 40 minutách jízdy v dlouhé zatáčce jí do cesty skočila kočka. Dcera lehce cukla volantem aby kočku nepřejela. Proti ní nic nejelo. V tom momentě se jí vypl blinkr a opět neprošla. Na třetí pokus jí pan inspektor nasměroval mimo obec na cestu kde se dcera rozjela na 70km v hodině. Bez varování jí pan inspektor řekl ať odbočí v pravo. Odbočka v tu chvíli byla cca1.5 metrů před autem. V tem moment to dcera nemohla předpokládat, že bude odbočovat. Závěr... Opět neprošla za špatné odbočení v pravo.
Myslím si že pan inspektor je zaujatý.Reakce

Vážený paní,

pokud je Vaše dcera přesvědčena, že je vůči ní zkušební komisař zaujatý, může podat, podle zákona o úřednících stížnost tajemníkovi úřadu s tím, že vznese námitku podjatosti zkušebního komisaře vůči její osobě, která se následně odráží ve výsledcích zkoušek a dále může vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Déle Vaší dceři platná právní úprava umožnuje dokončit zkoušku z odborné způsobilosti u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek, nejlépe s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP, kde lze téměř s jistotou konstatovat, že se u této zkoušky s dosavadním zkušebním komisařem Vaše dcera nesetká. U dosavadního provozovatele si vyžádá Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které stávající autoškole předložila před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Váši dceru přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, který závisí na dohodě mezi Vaší dcerou a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na znalostech a dovednostech Vaší dcery v řízení motorových vozidel. Tento nový provozovatel autoškoly Vaši dceru přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.