náhradní termín k opravným zkouškám z testu

Reagovat
náhradní termín k opravným zkouškám z testu

Dobrý den,
prosím o informaci jak postupovat v případě, kdy syn neudělal zkoušku z testů. Zaspal a byl tak rozhozený, že se nedokázal již soustředit. Vím že to umí, ale okolnosti prostě nebyly příznivé. V autoškole mu řekli, že další termín dostane nejdříve za dva měsíce, že na to nemají kapacitu kvůli COVID 19. Dokonce dostal i informaci ( neoficiální), že do půl roka nemusí dostat vůbec náhradní termín. A to by znamenalo, že by mu celá autoškola propadla a musel by vše platit a dělat znovu. Přeci každý má právo na chybu a měl by dostat šanci ji napravit. Po dvou měsících dostat náhradní termín na zkoušky mi připadá dost pozdě. I proto, že vyjde z praxe řídit auto a bude si muset dokupovat další jízdy. Poradíte nám prosím jak to řešit?
Děkuji ZuzkaReakce

Vážená paní,
s ohledem na opatření stran COVID 19 byly prodlouženy lhůty na provedení zkoušek. Protože úřady , kromě jiného, jsou zodpovědné za životy a zdraví svých pracovníků a také návštěvníků úřadu, snaží se dodržovat hygienická doporučení Ministerstva zdravotnictví. Při zachování bezpečné vzdálenosti se zmenšuje kapacita odbavitelnosti žadatelů o řidičská oprávnění. I přes tyto náročnější podmínky v celé republice platí, že pro přihlášení žadatele ke zkoušce by měli provozovatelé autoškol preferovat ty žadatele, kteří byli přihlášeni, nebo nedokončili zkoušku před vyhlášením krizového opatření, kterým byla činnost provozování autoškol zakázána. Není nám známo, zda Váš syn absolvoval první zkoušku před tímto opatřením, nebo po jeho rozvolnění, ale bylo by vhodné, jako první krok, promluvit si s provozovatelem autoškoly, ve které Váš syn absolvoval výuku a výcvik a zjistit bližší okolnosti. Tedy zda stanovení termínu opakované zkoušky pro Vašeho syna je na základě rozhodnutí provozovatele autoškoly, nebo zda je to proto, že příslušný úřad termín zkoušky přiděluje jen omezeně. V případě, že o vložení Vašeho syna na seznam žadatelů rozhoduje provozovatel autoškoly, nechť syn podá písemnou žádost o přihlášení k opakované zkoušce. Provozovatel autoškoly je povinen do 15 dnů od doručení této žádosti, přihlásit jej na příslušném úřadu ke zkoušce a tento jej následně vyrozumí o termínu konání zkoušky. Jedná-li se o druhý případ, tzn. že provozovatel autoškoly žadatele přihlásil, ale tento jim přiměřený termín nepřidělil, je na místě, aby provozovatel autoškoly v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 247/2000 Sb., přihlásil Vašeho syna k opakované zkoušce a na základě vyrozumění úřadu, pokud termín nebude přidělen tak, aby byla zkouška zahájena do 15 dnů, nezbude, než podat stížnost tajemníkovi úřadu.
Vzhledem k předchozím mnohým omezením lze pochopit několikadenní prodlevu ve stanovení termínu zkoušky ze strany úřadu. Ovšem dva měsíce jsou skutečně dobou nepřiměřenou, která se negativně odráží zejména na dovednostech žadatele o řidičské oprávnění, které získal v rámci výuky a výcviku, což se bez doplňovacího výcviku negativně odráží na kvalitě zkoušky z praktické jízdy.