problém s autoškolou

Reagovat
problém s autoškolou

Dobrý den,
Syn a jeho kamarád nastoupily do stejné autoškoly. Bohužel v průběhů ještě nedodělaného výcviku, zemřel provozovatel autoškoly. Jenže syn ani jeho kamarád nedostali průkaz žadatele, takže nemají žádný doklad o výuce ani výcviku. Rodina zesnulého nám vydala pouze žádost o přijetí k výuce a výcviku, kde je již vyplněno datum ukončení a to k 18.3.2020. Syn, ale tvrdí, že měl ještě 4 jízdy a jeho kamarád 2 jízdy. Zdravotní část neabsolvovali, údržbu také ne. Rodina, ale tvrdí, že mají vše ukončené. Jenže 18.3.2020 již byly autoškoly uzavřené, kvůli koronavirové situaci. Nevím, jak postupovat dál.Reakce

Vážená paní,
pokud jsou pozůstalí po zemřelém provozovateli autoškoly ochotni jednat a mají s autoškolou něco společného, tzn. že někdo z rodiny byl ve stavu učitelů dotčené autoškoly, požádejte je o potvrzení o průběhu výuky a výcviku tzv. "převodku", ve které vyznačí absolvovanou výuku a výcvik včetně záznamu chybějících 4 hodin výuky a výcviku v řízení, datovanou nejdříve k 27. 4. 2020. Dále v žádosti o přijetí k výuce a výcviku nechť jednou čarou škrtnou záznam data ukončení výuka a výcviku s poznámkou "zapsáno omylem". S těmito dokumenty může Váš syn přestoupit do kterékoliv jiné autoškoly, kde výuku a výcvik dokončí a tato autoškola jej pak přihlásí ke zkoušce.
V případě, že by tuto nespornou formu odmítli realizovat, doporučujeme obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa provozovny autoškoly, kde Vám doporučí další postup ve věci. Problém je řešitelný ale je k němu potřeba zájem a ochota všech dotčených stran. Vzhledem k tomu, že v dědickém řízení se dědí aktiva i pasiva, pozůstalí by se museli při převodu registrace k provozování autoškoly v rámci dědického řízení, vypořádat i s těmito problémy (pokud by dědictví úředně neodmítli).