Stížnost

Reagovat
Stížnost

Dobrý den,
Inspektor má při zkouškách nevhodné narážky na zkoušené, což před jízdami velmi člověka znervózní. Bohužel nejsem zrozen k famóznímu řidičstvi, zkoušku jízd už opakuji poněkolikáté, přesto mám pocit, že v autoškole, tzv.něco smrdí. Mohu dělat závěrečnou jízdu u jiné autoškoly a s jiným inspektorem? A jak podat stížnost? Evidujete nějaká negativa u autoškoly, kterou navštěvuji?
Děkuji za odpověď
RozsiReakce

Vážený pane,
platná právní úprava Vám umožnuje dokončit výuku a výcvik u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek. Ve Vašem případě byla řádná výuka a výcvik již ukončena a absolvoval jste i zkoušky, byť neúspěšně. Můžete nyní přejít, za účelem absolvování doplňovací výuky a výcviku, před další opakovanou zkouškou, k jinému provozovateli autoškoly. U dosavadního provozovatele si vyžádáte Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které jste stávající autoškole předložil před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, který závisí na dohodě mezi Vámi a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na Vašich znalostech a dovednostech v řízení motorových vozidel, Vás tento přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (ORP). Pokud půjde o autoškolu s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP, lze téměř s jistotou konstatovat, že se u této zkoušky s dosavadním zkušebním komisařem nesetkáte.
Pro zjištění hodnocení autoškol při výběru nové, nebo hodnocení dosavadní, doporučujme využít recenze žáků autoškol k jednotlivým autoškolám prostřednictvím internetu.
Závěrem upozorňujeme, že Váš stávající lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je stále platný. To pro případ, že byste se setkal s názorem, že při přestupu do jiné autoškoly byste měl předkládat posudek nový. Takový požadavek je nezákonný.