Problém s jednáním autoškoly

Reagovat
Problém s jednáním autoškoly

Dobrý den,

chtěl bych se na Vás obrátit s problémovým jednáním majitele autoškoly. Zaplatil jsem si výcvik a dodělal ho již minulý rok, s tím že je už podzim a z důvodu špatného počasí na závěrečné zkoušky (sk. A1, jedná se o uvážení majitele) jsem byl odkázán čekat na jarní měsíce. Nyní když už je možné zkoušky vykonávat, i když za určitých hygienických podmínek, jsem tedy volal majiteli autoškoly. Zcela pochopitelně mi nařídil alespoň 2 hodiny jízd k zopakování. Tyto 2 hodiny jsem si tedy zaplatit a odjezdil. Učitel mě chválí a řekl ať se přihlásím u majitele na závěrečné zkoušky, ten zcela arogantně a s posměchem namítl situaci a řekl že mě na zkoušky nepřihlásí... samozřejmě následovala věta o tom, že si budu muset zaplatit další jízdy.. Zřejmě ze mě chce vytáhnout mnohem více peněz, chtěl bych se proto zeptat jak mám pokračovat.Děkuji za pomoc a rychlou odpověďReakce

Vážený tazateli,
Ukončení výuky a výcviku řeší § 30 zákona 247/2000Sb.
cit.: Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoliv potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.
Doporučuji ve spolupráci s rodiči navštívit provozovatele autoškoly a dohodnout dle předchozí citace zákona vše potřebné ve formě písemných požadavků o ukončení výuky a výcviku, tak i požadavku o přihlášení ke zkoušce.