Přidělení termínu zkoušky podmiňováno úhradou poplatku žadatele

Reagovat
Přidělení termínu zkoušky podmiňováno úhradou poplatku žadatele

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o vyjádření ke správnosti postupu přidělování termínu zkoušek Magistrátem města Ostrava.

Úřad začal podmiňovat přidělení zkouškového termínu dodáním potvrzení o úhradě poplatku, žádosti a lékařského posudku.

Dle tohoto závazného pokynu autoškolám z mého pohledu dochází k těmto pochybením:

- autoškola je povinna přihlásit žáka ke zkoušce nejpozději do 15ti dnů po ukončení výcviku, a to bez ohledu zda uhradil a donesl poplatek za vykonaní zkoušky obci s rozšířenou působností autoškole

- uvedený postup neúměrně zvyšuje administrativu autoškoly činností, která ji nepřísluší /platba za zkoušku je vztah mezí obcí a žákem/

- komplikuje a prodlužuje žákovi přidělení termínu a to zejména při opakované zkoušce /nechápe proč má doklad doručit autoškole, když zaplatil obci/

Předem děkuji za stanovisko.Reakce

K uvedenému problému nelze říci nic jiného, nežli to, že je v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že s dotyčným úředníkem již proběhla nějaká komunikace, víme, že si na svém názoru trvá.
Bylo by tedy třeba podat písemně požadavek tak, jak říká zákon a následně za naší pomoci reagovat a bránit se.