Školící středisko

Reagovat
Školící středisko

Kvůli současnému nařízení vlády je činnost autoškol pozastavena minimálně do 24.3.2020. Spadá ale školící středisko pod autoškolu? Nebo to není vůbec živnost podle živnostenského zákona, hlava I., §3, písm. ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona.

Na úřadě nevědí, tak snad zde najdu odpovědi.

Děkuji.Reakce

Vážený pane,
provozování autoškoly jakož o provozování akreditovaného školicího střediska podléhá registraci, resp. akreditaci, přičemž provozovatel, aby mu byla registrace či akreditace vydána, musí být, kromě jiných podmínek, držitelem příslušného živnostenského oprávnění, kterým je, podle živnostenského zákona „provozování autoškoly“. Tuto podmínku musí plnit provozovatel nebo odpovědný zástupce. Samotné provozování autoškoly nebo akreditovaného školicího střediska upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Činnost, na kterou se dotazujete, tedy „činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona“, se týká profesní kvalifikace, nikoliv profesní způsobilosti řídce, což vyplývá už ze samotného názvu této činnosti, která se odkazuje na zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Profesní kvalifikace nemá nic společného s profesní způsobilostí řidiče a vztahuje se k národní soustavě kvalifikací podle uvedeného zákona. V oblasti dopravy se jedná například o kvalifikaci: Dispečer silniční nákladní dopravy, Dispečer silniční osobní dopravy, Logistik v dopravě a přepravě, Řidič silniční nákladní dopravy, Řidič silniční osobní dopravy … apod. Pro tuto činnost byste musel být držitelem příslušné autorizace. Gestorem a garantem problematiky profesní kvalifikace je Národní ústav pro vzdělávání. Ve vztahu k Vámi položenému dotazu je důležité, že jako provozovatel akreditovaného školicího střediska jste vázán plněním podmínek stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., a činností spadajících do živnosti vázané, kterou je provozování autoškoly podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).