Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den dělám autoškolu od dubna minulého roku. Řidičák (A) Nestihla jsem dodělat kvůli práci.
Mám vše splněno a letos bych měla jít ke zkoušce. Jak to bude když jsou kvůli koronaviru autoškoly pozastavené a mě zbývá do Září se přihlásit ke zkouškám pak kvůli 18 měsíční lhůtě mi řidičák propadne.
Jak se tohle bude řešit? Ptala jsem se na to i v autoškole a tam zatím nic neví.Reakce

Vážená tazatelko,

ve Vašem dotazu uvádíte, že jste si řidičák nestihla udělat kvůli práci, ale již máte vše splněno. Z tohoto není zcela jasné, zda provozovatel autoškoly výuku a výcvik ukončil (pak měl povinnost Vás do patnácti dnů přihlásit ke zkoušce), nebo výuka a výcvik je stále otevřená a s jejím ukončením provozovatel autoškoly čeká na klimatické podmínky vhodné pro jízdu na motocyklu.
Jak jistě víte, o dočasném zákazu provozu autoškol bylo rozhodnuto na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020, kdy vláda o tomto rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru, a to s účinností od půlnoci 16. března 2020. Tato okolnost byla nepředvídatelná, mimořádná a bez možnosti ji jakkoliv Vámi, provozovatelem autoškoly, či úřady ovlivnit.
Pokud taková okolnost vznikne v průběhu správního řízení, a v jejím důsledku dojde k nedodržení lhůt, lze postupovat dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy v odstavci 4. je uvedeno: „Správní orgán promine zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.“ Domníváme se, že v obdobném duchu bude třeba postupovat i v případě zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění. Za daného stavu lze i očekávat, že řešení této problematiky bude upraveno centrálně Ministerstvem dopravy, pod které problematika autoškol spadá.
K Vámi uváděné 18měsíční lhůtě nutno uvést, že platí jen pro žadatele, kteří se přihlásili do výuky a výcviku před dosažením předepsaného věku (např. 18letý žadatel může být nejdříve přijat do autoškoly v 16,5 letech), jinak doba trvání výuky a výcviku není v autoškole časově omezena. Výjimku z této lhůty tvoří pouze žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem.

 
 


Děkuji za připomínku. Původní odpověď jsem doplnil.