Autotrenažér

Reagovat
Autotrenažér

Dobrý den,
pořídil jsem si pro své autoškoly certifikovaný autotrenažer a dnes mi volal komisař, který má na starosti registrace, že mi autotrenažer nezapíše do autoškoly v Pardubicích, neboť již tento trenažér mám zapsaný v jiném ORP a to v ORP Chrudim, cca 11 km od Pardubic. Prošel jsem již celý zákon o autoškolách a nikde jsem nenalezl informaci, že by se to nějak vylučovalo. Nevíte o jaký dokument se může komisař opírat, proč učební pomůcku AT nemůže zapsat do mé autoškoly v jiném ORP?

Děkuji za odpověď.Reakce

Vážený pane,
oprávněná úřední osoba k rozhodování ve věci vydání registrace k provozování autoškoly, nebo změn rozhodných pro vydání registrace, ve Vašem případě pravděpodobně zkušební komisař (jinak také správní orgán), při svém postupu, resp. požadavku zřejmě vychází ze svého správního uvážení, směřujíc k umístění řidičského trenažéru v územní působnosti ORP rozhodujícího v dané věci. V tomto případě v územní působnosti Magistrátu města Pardubic, přičemž účelem a smyslem takového požadavku je, aby byl řidičský trenažer v přiměřené dojezdové vzdálenosti od provozovny autoškoly. Zákon č. 247/2000 Sb., v požadavcích na podklady pro vydání registrace k provozování autoškoly požaduje doložení právního vztahu k řidičskému trenažéru, popis a umístění tohoto trenažéru, adresu a označení výukových a učebních prostor, tedy kde se trenažér nachází. Většina provozovatelů autoškol v ČR má řidičský trenažer, autocvičiště nebo jinou cvičnou plochu v územní působnosti rozhodujícího úřadu. V rámci ustálené správní praxe ovšem také existují případy, kdy se např. cvičná plocha (nebo řidičský trenažér) nachází v územní působnosti jiné ORP, ovšem v dojezdové vzdálenosti např. 5-15 km. Jeden příklad za všechny, některé autoškoly v Táboře jezdí na nedaleké autocvičiště do územní působnosti ORP Soběslav, přičemž z Tábora je na autocvičiště vzdálenost kratší než ze Soběslavi.
Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi Vaší Pardubickou a Chrudimskou provozovnou činí cca 11,5 km nejedná se o natolik zásadní vzdálenost, která by vzbuzovala podezření o účelovosti Vašeho požadavku. Pro příklad, kdyby se Vaše provozovna nacházela v části Pardubice VIII a trenažer například v areálu vojenského prostoru u letiště v Pardubicích, činí tato vzdálenost nejméně 15 km. Z našeho pohledu není důvod k pochybnostem, nehledě k tomu, že správní orgán, resp. orgán státního dozoru má dostatek pravomocí, aby si v rámci kontrolního systému realizaci výcviku na řidičském trenažéru ověřil.
Nezbývá, než Vám doporučit nechat příslušný správní orgán rozhodnout, pečlivě prostudovat odůvodnění rozhodnutí, kterým Váš požadavek na změnu v registraci příslušný správní orgán zamítnul a následně se v dané věci, ve stanovené lhůtě odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Před odvoláním doporučujeme poradit se s právníkem zabývajícím se problematikou autoškolství.