Corona Virus/Zkoušky

Reagovat
Corona Virus/Zkoušky

Dobrý den,provozovatel autoškoly kterou navštěvuji mi oznámil že údajně někteří jeho kolegové v souvislosti s šířením corona viru zrušily zkoušky svým žákům , dále uvedl že se "šušká" a možnosti že magistrát zruší zkoušky globálně všem v této souvislosti se chci zeptat zda bych já jako žák měl nárok na nějakou kompenzaci spojenou se výše zmíněným zdrzenim a zda ma magistrát vubec pravomoc bez nařízení vlády zrušit zkoušky, za pripadne odpovedi děkujiReakce

Vážený pane,

jak jistě z médií víte, byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav, což je zvláštní režim, kdy na prvním místě, před vším ostatním je veřejný zájem na ochraně života a zdraví. K tomuto režimu patří , kromě jiného, i opatření, která oproti běžnému životu občana omezují a on je povinen taková omezení strpět. Podmínky a pravidla v nouzovém stavu jsou průběžně zveřejňována. Co se týče dotazu k pravomoci magistrátu bez nařízení vlády rušit zkoušky, lze konstatovat, že ano. Vždy je to na vedení tohoto úřadu, které rozhodne na základě jednání krizového řízení. Ze známých případů můžeme připomenout případ uzavření úřadu na jeden týden z důvodu výskytu TBC nebo žloutenky přenesené některým z klientů.
Co se kompenzace nekonání vašich zkoušek týče, jednou z nich nepochybně bude přidělení nového termínu zkoušek, jakmile pomine realizace nutných bezpečnostních opatření, bez toho, že byste se musel znovu ke zkoušce přihlašovat. To, že byly zkoušky zrušeny není vinou překážky na straně úřadu z důvodu nedbalosti některého úředníka, nýbrž z vyšší moci, která je neovlivnitelná, což výskyt a šíření coronaviru nepochybně je. V současné době je zásadním úkolem eliminovat množství nakažených spoluobčanů, přičemž jedním ze způsobů je i omezování akcí, kde se v blízkosti soustřeďuje více osob v malém prostoru, což platí i pro učebny, kde se skládají zkoušky z předpisů. I kdyby se zkoušky vykonávaly ve skupinách menšího množství osob, znamenalo by to, po každé skupině realizovat dezinfekční opatření, aby byla ochráněna i další skupina. V době, kdy se kolem nás nekontrolovaně šíří nemoc, jež může postihnout naprosto každého, hledat možnosti kompenzace za to, že úřad s cílem eliminovat rizika nákazy spoluobčanů, zruší zkoušky, je totéž, jako řidič, který srazil chodce a zranil jej a následně požadoval v občanskoprávním sporu po zraněném náhradu škody za poškozený blatník a čelní sklo svého vozu. Pro upřesnění, chodec nebyl viníkem nehody.
Samozřejmě můžete podat žádost o kompenzaci, případně stížnost na příslušný úřad. V této aktivitě Vám nikdo nemůže bránit.