Délka praktické jízdy

Reagovat
Délka praktické jízdy

Dobrý den , nastoupil jsem do autoškoly a mám za sebou již 5 praktických jízd , vím že 1 hodina je jako hodina ve škole tedy 45 minut , moje otázka zní : Když semnou instruktor jezdí třeba 55 minut tedy více než hodinu ale méně než dvě hodiny jak se to počítá do praktického výcviku musí napsat absolvování jedné nebo dvou hodin do příslušné průkazky , děkuji za odpověď.Reakce

Dobrý den,
délku výcviku upravuje § 27, odst. 2, písmeno a) a b), zákona 247/2000Sb. Odstavec 2a) upravuje délku jedné hodiny výcviku na 45 minut. Odstavec 2b) pak vyjadřuje délku jednoho praktického vyučování v jednom dni, které nesmí trvat déle než dvě hodiny praktického výcviku, z čehož s odvoláním na odstavec 2a) je patrné, že dvouhodinová jízda trvá 2x 45 minut. Základem je jedna výcviková hodina, ovšem z hlediska ekonomiky spočívající v úspoře času žadatele je možné jezdit max. dvě výcvikové hodiny, tedy 2 x 45 minut. Jestliže jel učitel s vámi 55 minut, považujme toto jen za jeho nedůslednost dohlídání doby řízení, nebo i možná dar navíc. V žádném případě by však neměl učitel 55ti minutovou jízdu vykazovat jako dvě výcvikové hodiny. Pokud tak váš učitel činí, pak se jedná o porušování učební osnovy a nedovolené obohacování.