Nevydání průkazky žadatele o RP/Jízdy

Reagovat
Nevydání průkazky žadatele o RP/Jízdy

Dobrý den , dnes 4.3.2020 ( jak jsem psal v minulém dotazu ) jsem absolvoval první hodinu teorie kde na můj dotaz k onomu průkazu mi instruktor který je současně provozovatelem autoškoly před ostatnímy kolegy/uchazeči o RP oznámil že onen průkaz nám může vydat ale že ho raději vždy při každé jízdě vozí v autě u sebe , údajně je má u sebe protože kdyby ho někdo ztratil nemohl by s ním jízdu absolvovat a také prý kvůli nějakým kontrolám co provádí magistrát celkem jsem do dnešního dne měl již 3 jizdy ale onen dokument jsem ani jednou neviděl a ani nepodepisoval , při odchazeni z teorie instruktor/provozovatel zalez do kanceláře (mezitím přišla druhá skupina žáků) a na téma průkazu se už nic nedělo respektive o tom nikdo nemluvil a tak se šlo pryč , co se jizd týče chtěl bych se zeptat jak dlouho by trvalo dokončit výcvik když mi instruktor dává jízdy dvakrát týdně ovšem jen po 45 minutách , nerad bych totiž delal autoškolu 5 měsíců nebo déle neboť potřebuji řidičské oprávnění pro své budoucí povolání , instruktor je sice klidný a na internetu na něj byly zejména kladné recenze ale záležitost s nevydaním onoho dokumentu mne trochu znervoznuje i kdyz instruktor nabizel že ho může vydat ( asi cekal na to zda o nej nekdo nepozada ) a jelikož nikdo nepožádal neměl jsem odvahu žádat sám , navíc jsem na autoškolu šetřil opravdu dlouho a zaplatil jsem celou částku 10300 kč , a pokud bych přecházel jinam tak bych neměl finance na pripadne doplaceni rozdílů ci kondiční jizdy neboť pro svojí fobii ( nemoznost cestování MHD ) je pro me nereálné dojíždět kamkoliv kam mě někdo neodveze ( další důvod proč potřebuji RP ) , za případnou odpověď děkuji předemReakce

Vážený pane,
vzhledem k tomu, že Vám provozovatel autoškoly stále ještě nevydal průkaz žadatele o řidičské oprávnění, nezbývá nám než trvat na našem původním doporučení, a to změnit autoškolu. V odpovědi na Váš prvotní dotaz jsme Vám sdělili, že průkaz žadatele je dokument, který máte mít po celou dobu výuky a výcviku u sebe a kam se zaznamenává praktický výcvik nejen v řízení vozidla, ale i praktická údržba vozidla a prakticky výcvik ve zdravotnické přípravě. Tento dokument musíte obdržet nejpozději při první hodině praktického výcviku bez ohledu na předmět. Pro úplnost citujeme ze zákona (ust. § 27 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.): „Při zahájení výuky a výcviku je provozovatel autoškoly povinen vydat žadateli o řidičské oprávnění průkaz žadatele a průběžně v něm provádět záznamy o jeho účasti na praktickém výcviku. Žadatel o získání řidičského oprávnění musí mít při praktickém výcviku průkaz žadatele vždy u sebe.“ Argument provozovatele autoškoly, že byste mohl průkaz ztratit, je zcela neopodstatněný a nezbavuje jej povinnosti Vám průkaz žadatele vydat!
Co se týká délky trvání výcviku, částečnou odpověď naleznete v naší poradně v odpovědi na nedávný dotaz „Délka praktické jízdy“: „…délku výcviku upravuje § 27 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 247/2000 Sb. Odstavec 2a) upravuje délku jedné hodiny výcviku na 45 minut. Odstavec 2b) pak vyjadřuje délku jednoho praktického vyučování v jednom dni, které nesmí trvat déle než dvě hodiny praktického výcviku, z čehož s odvoláním na odstavec 2a) je patrné, že dvouhodinová jízda trvá 2x 45 minut.“ V případě základního výcviku žadatelů o řidičské oprávnění skupiny „B“ je stanoveno 28 vyučovacích hodin. Zákon nestanoví přesné intervaly mezi jednotlivými dny, v nichž je prováděn výcvik, nicméně záleží na časových možnostech žáka a provozovatele autoškoly, v jakých časových intervalech bude výcvik probíhat. Jak uvádíte, jízdy máte 2 krát týdně po 45 minutách. Pokud výcvik bude i nadále probíhat v těchto intervalech, pak stanoveného počtu 28 hodin praktického výcviku v řízení vozidla dosáhnete po 14 týdnech od jeho zahájení. Skutečnost, že absolvujete pouze jednu vyučovací hodinu denně, není nic nezákonného. Pokud chcete setrvat u stávající autoškoly a stávající systém jízd (jejich četnost popř. délka) Vám nevyhovuje, je třeba tuto problematiku řešit přímo s provozovatelem autoškoly.