Stížnost na podvodné zacházení při zapisování hodin

Reagovat
Stížnost na podvodné zacházení při zapisování hodin

Dobrý den vážení,
předně děkuji za možnost této pomoci, která by zároveň mohla být i stížností, ale nechci aby tato zpráva byla brána závazně, dokud se neinformuji. Prvně ve stručnosti napíši, jakými jsme si procházeli peripetiemi s uvedenou autoškolou.

Neměla jsem tendenci kontrolovat průkaz žadatele.., jelikož jsem svým instruktorům důvěřovala. Až když jsem si uvědomila, že průkaz je téměř plný a vůbec jsem nezkoušela rozjíždět se do kopce, téměř ani couvat, nevěnovali jsme se komplikovanějšímu parkování (podélně a couváním mezi dvě auta..) a spoustu dovednostem, které bych už dávno měla mít odzkoušené, začala jsem mít podezření na podvod. Nicméně když jsme s manželem dále prozkoumávali podmínky, a vlastně kolik jedno políčko v průkazu by mělo obsahovat času, zjistili jsme, že daná autoškola nás téměř o 50% šidila, nemluvě o tom, že si v daném čase (vyslovně majitel) řešil osobní věci, což znamenalo, že jsem npř. stála 20 minut na parkovišti vrámci mé jízdy.

Zde jsem opomenula a nechci to nijak zvlášť rozmazávat, jen v rámci pochopení situace, že s panem instruktorem se mi nadmíru špatně jezdilo. Nevěnoval se mému řízení, telefonoval, moc nevysvětloval, a když ano, tak se člověk cítil jak hlupák. Z toho důvodu jsem se rozhodla, že mi nestojí peníze o to, abych trávila čas v takových podmínkách a ukončili jsme spolupráci bez převodky na jinou autoškolu, jelikož jsme se na internetu dočetli, že pan majitel nutil žáky podepisovat nějaké papíry o vyrovnání závasků apod.

Na webech, které se zaměřují na recenze se oběvuje spouta informací, které potvrzují naši zkušenost, dvě z dvou autoškol v Novém Jičíně mi tuto zkušenost potvrdilo a údajně i komisaři vědí, o těchto praktikách pana Vantucha. Neděláme si velké naděje, že by se peníze dali vrátit, (pokud nám neporadíte jinak) ale minimálně co můžeme udělat, je podat patřičnou stížnost, aby další najivní uchazeči se nenechali zlákat levnější cenou.

Jak mám prosím postupovat?

Děkuji Noémi SlovákováReakce

Vážená paní,
pokud vaše výuka a výcvik probíhala tak, jak popisujete, pak se jedná o zjevné porušení učební osnovy ze strany učitele výuky a výcviku, stejně tak o porušení povinností provozovatele autoškoly. Máte možnost dát podnět, například prostřednictvím stížnosti, Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti autoškola sídlí. Ve své stížnosti popište průběh výuky a výcviku a pokud mají podobné zkušenosti i Vaši „spolužáci“ z autoškoly, mohou i oni podat stížnost, nebo pokud budou ochotni v případném správním řízení svědčit, přidejte do textu stížnosti jejich kontaktní údaje. Pro vylíčení skutkového stavu doporučujeme buď prostřednictvím našich stránek, nebo nastudováním ustanovení o podmínkách a průběhu výuky a výcviku uvedených v zákoně č. 247/2000 Sb., a v prováděcím předpise, kterým je vyhláška č. 167/2002 Sb., kde se podrobně dočtete, jak výuka a výcvik probíhá a co všechno jste měla absolvovat, resp. jakými znalostmi a dovednostmi máte v rámci absolutoria jednotlivých části výuky a výcviku, disponovat. Příslušný úřad se bude stížností zabývat a provede potřebná šetření, aby zjistil skutečný stav věci a na základě těchto úkonů zahájí příslušné správní řízení s dotčeným provozovatelem autoškoly. Při prokázání porušení učební osnovy ze strany učitele výuky a výcviku následně tento úřad dá podnět krajskému úřadu, který zahájí řízení a prokáže-li se že se jedná o hrubé, nebo opakované porušení učební osnovy, rozhodne o odnětí profesního osvědčení učitele. Podnět příslušnému krajskému úřadu můžete podat i samostatně.
Závěrem dodáváme, že se nejedná o neobvyklé praktiky autoškol, které svými podbízivými a podnákladovými cenami lákají nové žadatele o řidičské oprávnění. Dopady jste poměrně rychle odhalila sama vlastní zkušeností.