Hrubé a netaktní jednání zkušebního komisaře

Reagovat
Hrubé a netaktní jednání zkušebního komisaře

Dobrý den, mám právo odmítnout zkušebního komisaře před závěrečnou praktickou jízdou kvůli hrubému a netaktnímu jednání?



Reakce

Vážený tazateli,

pokud jde o jednání, chováni a vystupování zkušebního komisaře, tedy úředníka obce s rozšířenou působností, je tato oblast plně v kompetenci tajemníka úřadu. Tomu můžete směřovat svoji případnou stížnost na hrubé a netaktní jednání zkušebního komisaře.

Stávající právní úprava nezná pojem "odmítnutí zkušebního komisaře", nicméně pokud se rozhodnete zkoušku z praktické jízdy neabsolvovat z důvodu hrubého a netaktního jednání zkušebního komisaře, doporučuji bezodkladně podat na zkušebního komisaře stížnost tajemníkovi úřadu, s udáním konkrétních důvodů, ve kterých spatřujete jeho hrubé a netaktní jednání. Zároveň můžete vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, nebo aby byla zkoušce přítomna osoba pověřená výkonem státního dozoru, například pracovník příslušného krajského úřadu. V případě jiného zkušebního komisaře může být problém, pokud obecní úřad má jen jednoho. V takovém případě byste musel přejít do autoškoly spadající pod jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností.