Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den,
Dne 10.1. jsem dělala opravné jízdy v autoškole. Celou dobu jsem jízdy jela bez problémů. Zkušební komisař mi sdělil, že jsem při odbočování do odbočovacího pruhu jela příliš blízko obrubníku. Kolem auta jsem o obrubník neškrtla ani na obrubník nijak nenajela. Dle slov zkušebního komisaře bych ale mohla urazit kolo auta, a tím způsobit zranění či zničení automobilu. Následně mi sdělil, že" na to nemám a řidič nikdy nebudu".
Chtěla bych se zeptat, zda je toto důvod k vyhození od zkoušek.
Děkuji za odpověďReakce

Vážená tazatelko,

Vy, jako žadatelka o řidičské oprávnění musíte při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., např.: schopnost udržování odstupu, dodržování bezpečné vzdálenosti před vozidlem, bezpečný boční odstup po stranách vozidla, dostatečnou a bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, schopnost udržování směru jízdy a správného umístění na pozemní komunikaci při řazení do jízdních pruhů, přiměřeně podle druhu a vlastností vozidla nebo jízdní soupravy a schopnost předvídání změny zařazení atd. Po prostudování těchto požadavků na znalosti, dovednosti a chování žadatele, získáte povědomí o náročnosti zkoušky. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, provede zkušební komisař záznam, ve kterém uvede všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Abychom mohli posoudit Vámi uváděný důvod Vašeho neúspěchu při opakované zkoušce, vyžádejte si na příslušném úřadu Záznam o průběhu zkoušky a pokud nám tento záznam poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace, případně posoudit i průběh zkoušky.