lékařské potvrzení

Reagovat
lékařské potvrzení

Ještě mám jednu otázku a to, zda je možné, že pokud má manžel zdravotní pojištění v Německu, jestli lze využít lékařské potvrzeni od německého lékaře, ke kterému bude doložen český překlad a zda je nutné jej notářsky ověřit.

Předem Vám velice děkuji za odpověď.

S pozdravem
EvaReakce

Vážená paní,
pokud je manžel držitelem německého řidičského průkazu, pak může využít lékařské potvrzeni od německého lékaře. Je-li držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou, pak předkládá posudek zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem ve smyslu platné právní úpravy České republiky, konkrétně podle § 84 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Překlad zdravotního posudku by mohl manžel předložit praktickému lékaři k možnému využití při vydání posudku zdravotní způsobilosti, ale toto záleží na dohodě s lékařem.