Řidičák

Reagovat
Řidičák

Nemám prechodný pobyt ešte 185 dní a nechcú mi vybaviť žiadosť o vydanie nového řidičského průkazu som v ČR uz13r Neviem ako postupovaťReakce

Dobrý den,
z Vašeho dotazu jasně nevyplývá, zda se jedná o výměnu, nebo vydání nového řidičského průkazu po absolvování autoškoly a přezkoušení z odborné způsobilosti a jaké jste národnosti. Postup ve Vašem případě je velice jednoduchý. Navštivte kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde Vám jistě ochotně poradí, co musíte splnit a doložit, aby Vám byl vyměněn nebo vydán nový řidičský průkaz. Příslušník státu EU může, požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání, nebo výměnu řidičského průkazu po splnění zákonem stanovených podmínek - má na území České republiky obvyklé bydliště. Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
- potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
- výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
- nájemní smlouva k nemovitosti,
- potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
- výpis z živnostenského rejstříku
Cizinec, který není příslušníkem státu EU, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt.