Opravné zkozsky

Reagovat
Opravné zkozsky

Dobrý den dělala jsem opravné jízdy v autoškole ačkoliv mi dávali pozdě termíny tak mi nebylo umožněno vícekrát to zkusit. Také vždy byl jiný komisař z jiných měst a úmyslně mě nenechali projít a již vypršela půl roční doba. Co mám dělat můžu se odvolat. PintovaReakce

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsem pochopil, že od Vaší první zkoušky uplynula doba 6 měsíců. V takovém případě, pokud chcete v získání řidičského oprávnění dále pokračovat, musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu, tj. absolvovat celou autoškolu znovu.
Ve svém dotazu nepíšete, kolik zkoušek jste absolvovala a v jakých termínech, nicméně pokud u zkoušky neprospějete, opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. K opakované zkoušce Vás přihlašuje provozovatel autoškoly, což musí učinit do 15 dnů ode dne, kdy o opravnou zkoušku požádáte. Příslušný obecní úřad je pak povinen Vás zařadit k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Z uvedeného vyplývá, že na opravnou zkoušku můžete jít nejdříve již šestý pracovní den od neúspěšné zkoušky, ale také až třeba třicátý den od neúspěšné zkoušky, aniž by došlo k překročení zákonných lhůt. Existují však i obecní úřady, kde je systém zkoušek prováděn formou měsíčního plánování zkoušek, kdy je na provozovateli autoškoly, aby Vás zařadil k nejbližšímu naplánovanému termínu, a to hlavně proto, abyste s odstupem času neztrácela získané znalostí a dovedností. Pokud ze strany autoškoly došlo k porušení některých ze zákonných lhůt dle zákona č. 247/2000 Sb., můžete podat stížnost na provozovatele autoškoly, u příslušného obecního úřadu obce rozšířenou působnosti, který vydal registraci k provozování autoškoly, v jehož územní působností se provozovna autoškoly nachází.
Pokud se rozhodnete pokračovat v získání řidičského oprávnění, doporučuji absolvovat výuku a výcvik v jiné autoškole.
Není nic neobvyklého, že zkoušky vykonává zkušební komisař „z jiného města“. Je to zejména u těch obecních úřadů, které nemají dostatek zkušebních komisařů a to jak dlouhodobě tak krátkodobě, popř. nemají komisaře disponujícího příslušným oprávněním k provádění zkoušek.
Pokud se domníváte, že zkušební komisaři Vás úmyslně „nenechali projít“, je třeba toto tvrzení řádně odůvodnit, popř. doložit. Z Vašeho dotazu však nijak nevyplývá, z čeho tak usuzujete. V případě, že v jednání zkušebních komisařů spatřujete nevhodné chování, můžete na ně podat u příslušného obecního úřadu (kde činnost vykonávají) stížnost.