Podepsání záznamu o průběhu zkoušky bez vyplněného odůvodnění výsledku

Reagovat
Podepsání záznamu o průběhu zkoušky bez vyplněného odůvodnění výsledku

Dobrý den...chtěla bych se zeptat zda je možné neuspět u zkoušky i přesto že jste neporušil žádný dopravní předpis...
Cituji komisaře neudělal jste žádný dopravní přestupek ale Vaše jízda mi nepřišla adekvátní abych Vás pustil...přičemž podepisuji protokol který byl v poznámkách o jízdě naprosto prázdný...kromě jména..datumu narození nebylo napsáno vůbec nic...
Můžu se tedy domnívat nebo spekulovat o tom že si tam později pan komisař dopsal co chtěl...
Děkuji za odpověd..Reakce

Vážená tazatelko,
žadatel o řidičské oprávnění, který skládá zkoušku z praktické jízdy, prokazuje své znalosti předpisů a zásad bezpečné jízdy, dovednosti v řízení motorových vozidel a aplikaci znalostí a dovedností v praxi a také chování v provozu na pozemních komunikacích. Všechny tyto posuzované hodnoty zkušební komisař na závěr zkoušky vyhodnotí a sdělí výsledek. Zkouška je velmi náročná a k neúspěchu není podmínkou porušit některý z předpisů, nebo pravidla silničního provozu. Hodnotí se například i plynulost jízdy, znalost ovládacích prvků, řazení rychlostních stupňů, jízda mimo obec rychlostmi vyššími, než je rychlost v obci, jízda na dálnicích, předjíždění, rychlé a správné reakce řidiče apod.
Jednotlivé úkony zkoušky z praktické jízdy upravuje § 42 zákona č. 247/2000 Sb., a dále jsou dílčí úkony pro jednotlivé skupiny vozidel upřesněny v § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se uvedený zákon provádí. Po prostudování těchto požadavku na znalosti, dovednosti a chování žadatele získáte povědomí o náročnosti zkoušky, jež je pochopitelná, neboť do provozu mohou být vpuštěni jen dobře připravení začínající řidiči. Pokud zkušební komisař některý z požadovaných úkonů neprovádí a nepřiměřeně mírně zkoušku vyhodnocuje, vystavuje se riziku odnětí průkazu zkušebního komisaře.
Na straně druhé, z Vašeho dotazu plyne, že jste podepisoval/a záznam o průběhu zkoušky, který neobsahoval žádnou informaci vztahující se k průběhu Vaší zkoušky a tím i relevantní odůvodnění negativního hodnocení. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy potvrzujete seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení, neboť žadatel musí při vyhodnocení obdržet relevantní odůvodnění, aby mohl nedostatky ve znalostech či dovednostech doplňovací výukou a výcvikem zdokonalit. Podpis bianko formuláře byl z Vaší strany krokem neuváženým. V současné době by bylo velmi složité prokázat, co bylo faktickou příčinou Vašeho neúspěchu při zkoušce, neboť dnes v tomto záznamu může být cokoliv. Do budoucna doporučujeme před podpisem jakéhokoliv dokumentu, předem se seznámit s jeho obsahem.
Pokud budete mít zájem o bližší posouzení dokumentu, vyžádejte si na příslušném úřadu Záznam o průběhu zkoušky a pokud nám jej poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace případně posoudit i průběh zkoušky.