Zkouška

Reagovat
Zkouška

Dělal jsem zkoušky v autoškole, zaplacené testy a jízdy, v testech jsem neprospěl 38 bodů a nepustili mě na jízdy! Mám na jízdy právo je to druhá část zkoušky!Reakce

Vážený tazateli,
organizaci a sled dílčích částí zkoušek upravuje zákon 247/2000Sb., § 39.
Mj. odstavec (3) říká:
Zkoušky z odborné způsobilost k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl" nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl".
Máte pravdu, že zkouška se ve Vašem případě skládá ze dvou částí, ale citované ustanovení zákona je dostatečně výmluvné. Osoba, která neprokáže dostatečnou znalost pravidel silničního provozu, nemá na silnici co pohledávat, tedy nemůže pokračovat v dalších částech zkoušky.
Poplatek, který jste uhradil za zkoušku obecnímu úřadu, však v části praktické jízdy nepropadá. Při opakované zkoušce uhradíte jen poplatek za opakovanou zkoušku z pravidel silničního provozu testem, tj. 100 Kč.