Reklamace služeb autoškoly

Reagovat
Reklamace služeb autoškoly

Dobrý den, již po 4. jsem opakoval zkoušky v autoškole. Při 1. jízdě jsem se dle zprávy komisaře nedíval do zrcátek a jel příliš blízko krajnice, při 2. zkoušce mi na palubní desce v autě naskočilo chybové hlášení "Engine fault", ale ani učitel, ani komisař jízdu neukončili (ani to nenahlásili) a z tohoto důvodů se mi při zkoušce moc nedařilo (nedal jsem přednost zprava z důvodu toho, že mi auto nechtělo v křižovatce zrychlit). Při třetí jsem nedal přednost v jízdě a při čtvrté (s jiným komisařem) jsem se 2x řádně nepodíval vpravo. Dle jeho slov mám odložit autoškolu na dva roky a pak jí opakovat. Myslíte si, že v tomto případě je možné reklamovat služby autoškoly? Myslím si totiž, že problémy typu jízda příliš blízko krajnice, zrcátka a nepodívání se v pravo, měly být vyřešeny a odstraněny už při výuce v autě. Děkuji za odpověď.Reakce

Při neúspěchu žadatele se velmi často se stává, že z jeho pohledu za negativní hodnocení při závěrečné zkoušce z jízdy může zkušební komisař, případně učitel, ale nikoli on sám a také primárně vinu v druhých spatřuje. Zpravidla až po úspěšné zkoušce dokáže přiznat sám sobě, že ty předchozí neúspěšné jízdy nebyly tou vzorovou jízdou, jakou zákon požaduje. Tím však netvrdíme, že je tomu tak ve Vašem případě.
Protože nevíme o průběhu výuky a výcviku zhola nic konkrétního, navrhuji níže:
Na stránkách Autoškolského ombudsmana se můžete seznámit s obsahem a rozsahem výuky a výcviku, který jste měl absolvovat. Pokud následně usoudíte, že výuka a výcvik neproběhla podle předepsaného rozsahu a nebyla dodržena učební osnova, můžete následně podat podnět příslušnému krajskému úřadu, v jehož působnosti se provozovna autoškoly nachází a tento zahájí příslušné kroky v rozsahu zákonných zmocnění ke zjednání nápravy, případně k zahájení řízení ve věci odnětí profesního osvědčení učitele výuky a výcviku. Také můžete podat stížnost či podnět příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se provozovna autoškoly nachází. Tento úřad se bude v rozsahu zákonných zmocněná zabývat problémem z hlediska povinností provozovatele autoškoly. V každém případě jako první krok doporučujeme spojit se přímo s majitelem autoškoly a pokusit se případné řešení nalézt smírčí cestou a domluvit si například doplňovací výuku a výcvik.
Závěrem bychom chtěli upozornit, že Vámi popisované důvody hodnocení praktické jízdy stupněm „neprospěl“ nejsou nikterak zanedbatelné a přestupky, jichž jste se dopustil jsou zásadní a v řidičské praxi by mohly mít fatální následky. Co se týče popisované závady poruchy motoru, je součástí zkoušky žadatele znalost sdělovačů a postupů, jak se v případě té, které konkrétní závady zachovat. Přestože je motor v tzv. nouzovém režimu, lze bezpečně, bez rizika ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích dojet do servisu.