Vyplňování etapy výcviku v průkazce

Reagovat
Vyplňování etapy výcviku v průkazce

Zkušební komisař mi vytkl, že v průkazkách není vyznačena etapa výcviku, a žádá mě o nápravu. Je tento požadavek oprávněný?Reakce

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Žádný právní předpis Vám tuto povinnost neukládá.

Ve vyhlášce č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti ke řízení motorových vozidel…. je v § 12 uvedeno, co všechno se zaznamenává do průkazu žadatele o řidičské oprávnění.
Průkaz žadatele o řidičské oprávnění
(1) Průkaz žadatele o řidičské oprávnění obsahuje
a) název autoškoly,
b) jméno, příjmení, případný titul a evidenční číslo žadatele o řidičské oprávnění,
c) řidičské oprávnění, pro jehož získání se provádí výuka a výcvik,
d) podpis žadatele o řidičské oprávnění.
(2) Do průkazu žadatele o řidičské oprávnění se provádějí zápisy o provedeném výcviku k získání řidičského oprávnění s uvedením data vyučovací hodiny, časového údaje o začátku a konci výcviku a podpisem učitele výcviku. Zápisy se provádějí bezprostředně po ukončení každé vyučovací hodiny výcviku k získání řidičského oprávnění.


O etapách výcviku tam není žádná zmínka.