Ukončení kurzu ze strany autoskoly

Reagovat
Ukončení kurzu ze strany autoskoly

Dobrý den, je možné aby instruktor po splnění všech jízd ukončil kurz? Slovy "My spolu končíme, ke zkouškám nejdeš". Zdravodtne spůsobilý jsem, správním orgánem, soudem trest řízení mot. vozidel my udělen nebyl. Na hodiny jsem chodil vždy a v čas. Nevím zda jsem byl životu nebezpečný svému okolí či majetku a osobám autoškoly ale za předpokladu že mám za sebou všechny jízdy a zaplacenou celou autoškolu dochazím k závěru že život ohružující nejsem. Přijde my to celkem nefér a platit další kurz se mi už opravdu nechce.Reakce

Vážený pane,

po řádném ukončení výuky a výcviku je provozovatel autoškoly povinen nejpozději do 15 dnů od tohoto dne, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění, tedy Vás, u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa provozovny autoškoly, ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Tento úřad Vás prostřednictvím autoškoly vyrozumí o termínu zkoušky, která musí být podle platné právní úpravy zahájena nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Toto je legitimní postup stanovený platnou právní úpravou. Výuku a výcvik nelze ukončit bez dalšího.
Pokud došlo k ukončení Vašeho vzdělávání v autoškole Vámi popisovaným způsobem, abychom Vám poskytli relevantní informace, či radu k dalšímu postupu, potřebovali bychom znát bližší informace. Občas se stane, že si žadatel nerozumí s učitelem autoškoly, vzájemně si "nesednou", lze takovou výuku a výcvik legitimně ukončit jako "předčasné ukončení výuky a výcviku" a po vzájemné dohodě a finančním vypořádání přejít k jinému provozovateli autoškoly.
Chcete-li relevantní informace a radu jak postupovat dál, sdělte nám prosím bližší okolnosti, které vedly rozhodnutí učitele autoškoly k popisovanému verdiktu. Zpravidla má takový postoj nějaké příčiny s výjimkou nelegální autoškoly.