2x neprospěl při záv.jízdě

Reagovat
2x neprospěl při záv.jízdě

Prosím o radu,jak postupovat při stížnosti na průběh závěrečné jízdy sk.B.
Vybodoval jsem se,řádně jsem podstoupil všechna vyšetření a prošel jsem kondičními jízdami na velký motocykl i na automobil.Písemné testy za 45.Při první jízdě jsem po cca 3minutách při výjezdu z parkoviště najel na obrubník a okamžitě jsem šel od volantu.Pak následovala jízda na motorce,která proběhla úspěšně.Po dvou týdnech jsem absoloval opravnou jízdu automobilem,kdy jsem na křižovatce po pokynu "odbočte vlevo" odbočil do ulice,která byla cca po 30metrech označena značkou Obytná zóna,kterou jsem však neměl šanci vidět,protože pod ní parkovala dodávka.Po dalších 3 křižovatkách mi při jízdě z kopce ukázal tachometr rychlost 27km/h (bylo mi to řečeno až po ukončení jízdy,ale je to možné,protože o Obytné zóně jsem neměl ani tušení),poté jsem ještě 2x parkoval a jel zpět na magistrát,kde mi bylo řečeno,že jsem neprospěl a budu muset opakovat autoškolu(28 h jízd...cca 10,000 Kč).Na můj argument,že jsem o Obytné zóně nevěděl mi bylo řečeno,že jsem přeci řekl,že to tam znám,což je zčásti pravda,ale pouze z pohledu chodce a ne řidiče.
Chtěl bych se zeptat,zda se s tím dá něco dělat.Jsem totiž již druhým rokem v Insolvenci a už jen ůspora částky potřebné k pokusu o navrácení ŘP byla velice těžká a na další požadovanou částku prostě nemám šanci dosáhnout a už vůbec ne v termínu 6 měsíců.
Moc Vám děkuji.Reakce

Dobrý den,
k Vašemu dotazu jak postupovat při stížnosti na průběh závěrečných jízd sk. B:
Máte právo, jako dotčená osoba obracet se na správní orgány se stížnostmi proti postupu správního orgánu.
K dotazu, zda se dá něco dělat s výsledkem zkoušky:
Zkušební komisař rozhodl při hodnocení Vaší praktické jízdy – neprospěl,
(překročil jste nejvyšší dovolenou rychlost v označeném úseku dopravní značkou IP 26a Obytná zóna a IP 26b Konec obytné zóny (27 km/h ) s kterým se ztotožňuji (máte právo podat stížnost). Vy, jako žadatel o řidičské oprávnění v první části zkoušky i ve druhé části zkoušky z praktické jízdy prokazujete znalosti a dovednosti, např.: pozorovací schopnosti, panoramatické vidění, vidění na dlouhé, střední a krátké vzdálenosti v souvislosti se schopností včasné a správné reakce, schopnost vyhodnocovat dopravní značky a ostatní značení, správné chování podle dopravních značek, schopnost dodržovat a nepřekračovat nejvyšší dovolenou rychlost, přizpůsobit rychlost podmínkám provozu na pozemních komunikacích, zvolit takovou rychlost, aby byl schopen bezpečně zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou máte rozhled.
O výsledku zkoušky z praktické jízdy provede zkušební komisař záznam, který by měl obsahovat i podpis žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Pokud odmítnete záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, podepíše záznam učitel autoškoly.
Jelikož jste při opakované zkoušce neprospěl, musíte se podrobit novému praktickému výcviku. Opakovací dílčí zkoušky po ukončení nového výcviku jste povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.
Co se týká nákladů nového výcviku, jistě by se dal domluvit s autoškolou, která Vás připravovala k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel splátkový kalendář tak, aby jste dodržel lhůtu šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti.