Pauza

Reagovat
Pauza

Dobrý den. Mám dotaz přítelkyně dělá autoškolu od dubna. Frekvence jízd ma 1 za týden až dva tydny. Teď už si jízdy dokupuje. Instruktor odjíždí na 4 týdny na dovolenou. Jednou ji řeknou že půjde ke zkoušce pak zase že ne až po dovolené. Jak zjistím že opravdu není připraven ke zkouškám že instruktor netahá jen peníze. Mám obavu že po čtyřech týdnech bude zase na začátku. DěkujiReakce

Dobrý den, jak už jsme mnohokrát na těchto stránkách uváděli, je dobré před nástupem do autoškoly získat reference o průběhu výuky a výcviku ve vybrané autoškole.
Na četnost hodin výcviku není žádný předpis, mimo toho, že uchazeč může absolvovat maximálně 2 vyučovací hodiny praktické jízdy v jednom dni a ve třetí etapě jedenkrát může absolvovat 4 hodiny za den. Takže jestli bude jezdit každý den, jednou za týden nebo jinak, je vždy na domluvě mezi uchazečem a autoškolu. Pokud nejste spokojeni s četností výcvikových hodin, je dobré se obrátit na vedení autoškoly a tuto skutečnost s nimi projednat.
K dokupování jízd asi toto: učební osnova stanoví základní počet hodin praktického výcviku.
Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti.
Takže pokud je Vaše přítelkyně přesvědčená, že zvládá vše co je požadováno pro složení závěrečné zkoušky, požádá autoškolu o ukončení výuky a výcviku a přihlášení k závěrečné zkoušce. Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.