Neoprávěná faktura za neposkytnuté služby

Reagovat
Neoprávěná faktura za neposkytnuté služby

Dobrý den,obracím se na Vás s žadostí o prověření autoškoly Petr Janků z Březové,Zlínský kraj.Chtěl jsem si u dotyčné autoškoly rozšířit skupinu B o skupinu E.Při první jízdě na mně instruktor i majitel autoškoly řval a sprostě mně nadával.Asi po půl hodině jízdy jsem se nechal vysadit v Luhačovicích a dále jsem u této autoškoly nepokračoval.Rozšíření jsem si dodělal u jiné autoškoly.Ted asi víc jak po měsíci mně došla faktura od pana Janků na 2000.kč za odjěžděné 4.hod.Což je nepřijatelné.Tak chci vědět jak postupovat dále,protože to nechci platit a nechtěl bych se v budoucnu dožít nějakého návrhu na exekuci apod. kvůli 2000.kčDěkuji Radek Šopík,Nová 1333,Uh.BrodReakce


Vážený tazateli,
Autoškolský ombudsman nemá žádná práva zasahovat do organizace provozovatele autoškoly. Může pouze na svých stránkách poukázat na nevhodné praktiky některých autoškol pro informaci příštím zájemcům, popřípadě poradit žadatelům, jak postupovat při výběru autoškoly, nebo v případech jim prováděného příkoří.

V případě zjištěného porušování učební osnovy dát podnět ke kontrole plnění zákona, což ovšem máte právo učinit i Vy sám u ORP pod kterou autoškola spadá. Vzhledem k tomu, že jste neposkytl veškeré potřebné informace, vyjádřím postup, který měl ve Vašem případě proběhnout. Pokud jste se rozhodl ukončit smluvní vztah se jmenovanou autoškolou, měla Vám tato vrátit Vaši dokladovou část ve formě Žádosti o přijetí do výuky a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti, včetně výčtu již absolvované výuky a výcviku pro přestup do jiné autoškoly (tzv. převodku). Nedílnou součástí je i vyúčtování odebraných služeb.

Pokud nesouhlasíte s vyúčtováním odebraných služeb, můžu poradit následující postup.
Písemně rozporovat fakturu s tím, že uvedený počet odučených čtyř hodin výcviku neodpovídá skutečnosti a doporučeně doručit jmenované autoškole. Případně požádat o doplnění faktury o kopie záznamů ve výkazu o provozu vozidla a výcviku.

Autoškola je povinna vést průkaznou evidenci o prováděném výcviku. Každá jednotlivá výcviková hodina musí být zapsána ve výkazu o provádění výcviku a tato musí být po ukončení výcviku podepsána žadatelem na důkaz poskytnuté a odebrané služby.