ne/konání závěrečných zkoušek skupiny A

Reagovat
ne/konání závěrečných zkoušek skupiny A

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda lze podat námitku ohledně konání/ nekonání praktických zkoušek skupiny A. OÚ Rokycany mají pro konání zkoušek vyhrazeno vždy pondělí a to pouze do konce října (nájemní smlouva s vlastníkem plochy). Kupříkladu dnes byly zkoušky zrušeny z důvodu "mlhy" a mokra na dráze. Přičemž na místě svítí slunce a dráha je suchá.
Toto bych pochopil, kdyby byly možnosti dalších dní v týdnu, případně jiného místa ke konání zkoušek, zároveň chápu jsou li podmínky nebezpečné pro účastníky, ale je li počasí i podmínky uspokojivé, ikdyž je chladno přijde mi to jako plýtvání časem. v podstatě pak jsou jen 4 pondělky do měsíce.... Nemluvě o tom, že když se z důvodů počasí zkoušky neuskuteční, pak budu muset na jaře absolovovat znovu kurz, i jízdy i testy a lékařský posudek????

Díky a odpověďReakce

Vážený tazateli,
Organizaci zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění, upravuje zákon 247/2000Sb. v § 32. Odstavec 2. řeší povinnost provozovatele autoškoly zažádat do 15 dnů od ukončení výcviku o přidělení termínu zkoušky. Následující 3. odstavec pak stanovuje úřadu povinnost stanovit termín zkoušky tak, aby tato byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu. Vzhledem k vnějším vlivům, např. nepřízni počasí, která může ovlivnit průběh zkoušek, upravuje § 38 v 1. odstavci i možnost rozdělení zkoušek, které však musejí být provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení. S ohledem na náročnost zkoušky motocyklových skupin, může úřad využít tohoto ustanovení a zorganizovat zkoušku tak, jak popisujete. V jeden den proběhne teoretická část zkoušky a další, nejpozději sedmý den pak část praktická.
Je třeba ale připomenout, že zkušební komisař je také jen zaměstnanec a má právo v odůvodněných případech využít ochrany zdraví při práci, dané mu Zákoníkem práce. Zákoník práce definuje, kdy může, zejména je-li patrné ohrožení zdraví jeho a ostatních, způsobené např. nepřízní počasí (déšť, zima apod.) některé pracovní úkoly odmítnout. V každém takovém případě však musí stanovit náhradní termín, aby byl žadatel v souladu se zákonem 247/2000Sb. uspokojen. Nic nebrání zkušebnímu komisaři, aby zejména ve dnech závěru roku, kdy příznivých dní je již na výběr méně, stanovil proti místním zvyklostem, termín i v jiný, počasím příznivý den. Žádný v současné době platný předpis nestanovuje k výkonu zkoušek výhradně jen pondělí. Stav počasí v den Vašich zkoušek, jak popisujete, nejsem schopen objektivně posoudit. Mohu ale konstatovat, že žádný předpis neupravuje, kdy nejpozději v roce může být zkouška naposledy provedena. Stejně tak nemá organizace zkoušek z hlediska nájemních smluv úřadu s vlastníkem plochy v zákonu žádnou oporu. Zajistit plochu k vykonání zkoušek je věcí úřadu, který není oprávněn a nemůže zatěžovat svými problémy občana.
Není mi známo, proč byste měl z důvodu neuskutečněné praktické části zkoušky, absolvovat na jaře nový kurz. Od první zkoušky máte cca 6 měsíců na vykonání dalších zkoušek a lékařský posudek, o jehož platnost máte obavu, platí až do vypršení této šestiměsíční lhůty.
Pokud jste přesvědčen, že jste byl krácen na právech, čímž Vám vznikla škoda, máte možnost, se obrátit se svým podnětem na nadřízený orgán zkušebních komisařů, kterým je Ministerstvo dopravy.