Odsouzená majitelka autoškoly

Reagovat
Odsouzená majitelka autoškoly

Dobrý den. Podle recenzí a poučky že nejlevnější není nejlepší, jsem si vybrala autoškolu od Ivety Galatikove z Havířova. Taky proto, že řekli že je důležité jen odjet hodiny v autě a že nemusím chodit na teoretickou výuku. Což mi vzheledm k času vyhovovalo. Navíc teorii zvládám bravurně. Teď, po absolvování základního výcviku, jsem si chtěla dokoupit hodiny. Akorát však začala kauza ukradených dotací, ve kterém Iveta figuruje. Mám strach, že když mají nepořádek v evidenci a jestli Ivetu zavřou, nedostanu dokumenty pro přestup jinam, ani peníze. Co byste mi doporučovali? Mám strach, stalo mě o hodně peněz. VeronikaReakce

Vážená tazatelko,
již z úvodní části Vašeho dotazu je zřejmé, že Vaše volba nebyla ideální. Pokud Vám provozovatel autoškoly sdělí, že nemusíte na teoretickou výuku, svědčí o tom, že porušuje zákon potažmo povinnosti provozovatele autoškoly a učební osnovu, neboť i v případě že vykonáváte výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu, jsou i při této formě povinné konzultace, a to jedna hodina na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou. Co se týče tvrzení, že teorii zvládáte bravurně, předpokládáme, že se jedná o zvládání testů a jejich otázek, které si procvičujete prostřednictvím internetové aplikace na stránkách Ministerstva dopravy. Dlužno doplnit, že to není vše. Do teoretické přípravy patří také samotná výuka předpisů o provozu na pozemních komunikacích, která je důležitá pro aplikaci v praxi, dále výuka ovládání a údržby vozidla, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a výuka zdravotnické přípravy. Do praktického výcviku pak patří nejen řízení vozidla v provozu, ale také praktická údržba vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy, přičemž praktický výcvik je povinný v plném rozsahu. Toliko pro shrnutí stran výběru vhodné autoškoly. Nedostatky plynoucí z neúplné výuky a výcviku se následně odráží na výsledku zkoušky, nikoli však pozitivně.
Co se týče potřebné dokumentace k předčasnému ukončení výuky a výcviku, paní Galatíková, nebo jí pověřený zástupce Vám potřebnou dokumentaci vydá, neboť podle dostupných informací, není jmenovaná provozovatelka autoškoly vazebně stíhaná a autoškola je stále autoškolou provozovanou.