Registrace autoškoly ve více obcích s rozšířenou působností

Reagovat
Registrace autoškoly ve více obcích s rozšířenou působností

Mám ve dvou vedle sebe sousedících obcích vydané registrace autoškoly. Každá z obcí dle zákona schválila učebnu v rámci své působnosti. Mohou se klienti autoškoly rozhodnout a docházet na výuku na jakoukoli úřadem schválenou učebnu?Reakce

Vážené paní,
jakkoliv lze chápat snahu o soustředění žadatelů do jednoho místa výuky, kde se učitel výuky může věnovat konzultacím či výkladu tématiky většímu počtu žadatelů, je tento postup v rozporu s platnou právní úpravou. Jiná situace by byla, kdyby se učebny nacházely v územní působnosti jednoho úřadu.
Z hlediska živnostenského práva jste, s ohledem na IČ a živnostenské oprávnění, jedním provozovatelem autoškoly, avšak z hlediska zákona 247/2000 Sb., provozujete dvě autoškoly, a proto také disponujete dvěma registracemi. Východisko z dané situace je poměrně jednoduché. Před zahájením výuky a výcviku doporučujeme domluvit se s žadateli, která z učeben autoškoly by jim více vyhovovala ať už s ohledem k místu bydliště nebo zaměstnání a podle jejich požadavků je přihlásit k příslušnému ORP podle místa provozovny. Vaši zákazníci budou i nadále spokojeni a Vy, jako provozovatel autoškoly nebudete riskovat sankci pro porušení povinností provozovatele autoškoly.