Vrácení malé částky při přestupu do jiné autoškoly a nevydání převodky

Reagovat
Vrácení malé částky při přestupu do jiné autoškoly a nevydání převodky

Zdravím, takže, po polovině odjetych hodin a dvou hodinách teorie, která každá trvala cca 50 minut, jsem se kvůli chování majitele autoškoly rozhodla přejít. Majitel mi vrátil z devíti tisíc pouze dva tisíce, dal mi podepsat nějakou převodku, ve které jsem se nevyznala, nebyly napsané žádné částky, vysvětlil mi to, že to nemá žádný vliv na mě a ani na částku, že pokud chci, dá mi tam ty hodiny jinak. Podepsala jsem, jelikož jsem byla ve stresu a stále na mě mluvil. Poté jsem zjistila, že mi tu převodku měl dát do ruky, což neudělal a měl mi rozepsat přímo to, za co si vzal peníze,coz tam nebylo. Poté jsem mu volala, že teda jsem si to zjistila a nesouhlasím s podpisem a on, že jsem to podepsala a že se NEPAMATUJE, že by mi tvrdil, že to nemá žádný vliv. Náš rozhovor mám ale nahraný, jelikož jsem si myslela, že zkusí něco takového.. Jsem vcelku v koncích a nevím, co dál.. Kde si můžu stěžovat a požadovat zbytek peněz?..Reakce

Vážená tazatelko,
přechod do jiné autoškoly v průběhu výuky a výcviku je, ve smyslu plané právní úpravy, předčasným ukončením výuky a výcviku. Provozovatel autoškoly je povinen v takovém případě vydat žadateli potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku, kde kromě Vašich osobních údajů a údajů o autoškole která výuku a výcvik poskytovala, uvede také přesný počet absolvovaných hodin výuky a výcviku v jednotlivých předmětech učební osnovy. K tomuto potvrzení dále vydá dva formuláře. Jedná se o Vaši původní žádost o přijetí k výuce výcviku a posudek zdravotní způsobilosti. V případě nevydání některého z uvedených dokumentů, nebo pokud by potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku neobsahovalo předepsané náležitosti podle § 13a vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., jedná se o porušení povinností provozovatele autoškoly a můžete následně podat stížnost resp. podnět obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému podle místa provozovny dotčené autoškoly. Tento úřad stížnost posoudí a případně zahájí příslušné správní řízení.
Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku neobsahuje údaje o cenách jednotlivých částí výuky a výcviku, neboť jeho náležitosti vychází z výše uvedeného předpisu, přičemž cena za poskytovanou výuku a výcvik není povinnou položkou.

Co se týče vrácení nevyčerpané částky platby za výuku a výcvik, patří tato problematika do oblasti občansko-právní, pročež doporučujeme obrátit se na právní poradnu, případně soud.