Automaticka prevodovka místo manuální

Reagovat
Automaticka prevodovka místo manuální

Dobrý den,
v autoškole jsem se učila na autě s manuální převodovkou. Teoretickou zkoušku jsem udělala, ale praktická mi nejde. Chtěla bych zkusit praktickou zkoušku s automatickou převodovkou, ale nevím, jestli musím absolvovat celý výcvik v autoškole znovu/dokoupit několik hodin/jít na úřad s tím, co mám. A taky jestli musím opakovat teorie/teoretickou zkoušku.
Děkuju za pomoc.



Reakce

Zákon o autoškolách (č. 247/2000 Sb.) říká toto:
(7) Pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je konstrukčně přizpůsobené osobě tělesně postižené, nebo na vozidle, které je vybavené automatickou převodovkou, zapíše zkušební komisař tuto skutečnost do žádosti o přijetí k výuce a výcviku a do protokolu o zkouškách. Tento zápis pak slouží jako podklad pro omezení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona2a).

Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) říká toto:
(2) Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy4) s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční páka spojky.....

Ve Vašem to možné je. Zákon o silničním provozu neříká nic o druhu výcviku ani jeho rozsahu. Postačuje tedy tzv. "doplňovací výcvik" a opravná zkouška s automatickou převodovkou.