Povinná jízda mimo obec nad 70km/h?

Reagovat
Povinná jízda mimo obec nad 70km/h?

Dobrý den, dceru již podruhé vyhodily od zkoušky za to, že neumí jet mimo obec rychlostí nad 70 km/h. Přičemž první část jízd, jízdu po městě opakovaně podle hodnocení komisařů zvládla bez problému, druhou část jízdy mimo obec nezvládá. Poprvé nedokázala zrychlit nad 70 km/h (jela 65 a říkala, že byla nervózní a věděla, že při rychlejší jízdě by už nezvládla vozidlo) Podruhé, že zpomalila před železničním přejezdem moc brzo, takže jela moc dlouho, než k němu dojela. Hodnoceno jako že jela pomalu. Je někde řečeno, že musí zrychlit až na 70 km/h? V zákoně je napsáno, že musí přizpůsobit jízdu svým schopnostem.Reakce

Vážený tazateli,
Aniž bych se Vás chtěl jakkoliv dotknout, musím konstatovat, že jste si poměrně alibisticky ve svůj prospěch vytrhnul část ustanovení pravidel z kontextu, viz, musí přizpůsobit jízdu svým schopnostem.
Pravidla pro vykonání zkoušky z praktické jízdy jsou poměrně podrobná a textově rozsáhlá, proto je zde nebudu opisovat. Pokusím se Vás provést všemi ustanoveními předpisů, které se zkoušky týkají a pro Vaši potřebu a orientaci vyjádřím, ve kterých předpisech jsou obsažena.
Jedná se především o zákon 247/2000Sb., § 30 odst. (1). Upravuje podmínky, za kterých provozovatel autoškoly ukončí výuku a výcvik a přihlašuje žadatele ke zkouškám a jakých znalostí a dovedností musí žadatel dosahovat.
§ 42 téhož zákona „Zkouška z praktické jízdy“, obecně stanoví požadované znalosti a dovednosti žadatele pro vykonání zkoušky, zejména připomínám odstavec (3)., který zároveň mj. řeší podstatu Vašeho dotazu. Pátý odstavec pak odkazuje na výčet dovedností a chování žadatele, což stanoví prováděcí předpis, kterým je Vyhláška 167/2002Sb., § 19 „Zkouška z praktické jízdy“. Celý podrobně vyjadřuje veškeré úkony, které se od zkoušeného žadatele požadují, je velice obsáhlý a pro Vaši potřebu upozorňuji mj. zejména na odstavec (4) písmeno n).
Závěrem mi dovolte, abych vyjádřil, že požadavek zkušebního komisaře k rychlejší jízdě, než předvedla Vaše dcera (65 Km/hod. mimo obec), je zcela legitimní. Žadatel má mít schopnost dodržovat a nepřekračovat nejvyšší dovolenou rychlost. Rychlost 70 Km/hod., není pro účel vykonání zkoušky, jak se domníváte, nikde stanovena jako limitní, pokud neprojížděla úsekem, kde je místní úpravou (svislou dopravní značkou B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“) tato stanovena. Žadatel má předvést veškeré potřebné dovednosti a to včetně s využitím všech dovolených rychlostních limitů dle kategorie pozemních komunikací.
Blížící se železniční přejezd je avizován třemi návěstními deskami A31a,b, c ve vzdálenosti 240, 160 a 80 metrů a připravený žadatel ke zkouškám by měl mít tu schopnost potřebné úpravy rychlosti v závislosti na druhu železničního přejezdu, a vzdálenosti vyjádřené návěstními deskami viz Vyhláška 167/2002Sb., § 19 odstavec (2) písmeno a) bod 1.