"Negramotný" řidič

Reagovat
"Negramotný" řidič

Prosím o vyjádření k tomu, jestli člověk, který je zdravotně způsobilý k řízení vozidla (skupina T), ale má vadu, která způsobuje to, že není schopen přečíst s porozuměním text, může s nějaku formou podpory získat řidičské oprávnění.
Jde o to, že by např. potřeboval přečíst testové otázky při zkušebním testu, protože to ve stresu nezvládne.
Podotýkám, že traktor umí řídit bravurně a obsah testových otázek je schopen zodpovědět, pouze není schopen je přečíst!
Jsou podobné případy zohledněny v nějaké vyhlášce nebo zákoně?
Děkuji.
StejskalováReakce

Vážená paní,
případ, který ve svém dotazu popisujete je zcela ojedinělý a aktuální právní úprava zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel tuto problematiku neupravuje, neboť ve XXI. století se v naší zeměpisné poloze negramotnost u zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění již nevyskytuje. Z obsahu Vašeho dotazu je však zřejmé, že se pravděpodobně nejedná o negramotnost, nýbrž o některou z poruch směřující k dyslexii či dysgrafii. Zde zákonodárce jde vstříc občanovi tím, že prodlužuje dobu zpracování testu na dvojnásobek, tedy z třiceti minut na šedesát minut. K uplatnění této výjimky bude potřebovat takový žadatel potvrzení od praktického lékaře v posudku zdravotní způsobilosti, s tím že trpí některou z poruch, pro kterou zákon č. 247/2000 Sb., umožňuje výjimku v podobě prodloužení časového limitu pro zpracování testu.
Podmínkou je, že se takový žadatel bude muset se svým problémem svému lékaři svěřit. Praktický lékař může dotčenou osobu vyslat ke specialistovi, na jehož doporučení následně zaujme stnovisko a určí potřebná opatření, která zanese do posudku zdravotní způsobilosti. Pokud odborný lékař dospěje k závěru, že dotčená osoba není schopna zvládnout čtení textu otázek a určení správně odpovědi ani v prodlouženém časovém limitu, pak, pokud se nezmění zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel s ohledem na posuzované schopnosti, muže doporučit i variantu složení testu s jeho předčítáním. Tuto podmínku zaznamená praktický lékař do posudku zdravotní způsobilosti (samozřejmě bude-li dostatečně odůvodněná) a příslušný zkušební komisař o této skutečnosti uvědomí svůj nadřízení orgán, kterým je Ministerstvo dopravy, jež by na základě lékařského posudku, mohlo dát souhlas k provedení zkoušky testem s předčítáním a případně by stanovilo další podmínky pro záznam zkoušky a záznam do potvrzení odborné způsobilosti.
Nebude to cesta jednoduchá, ale věříme, že zkouška Vámi popisované osoby je reálně možná.