Stížnost na autoškolu - hrubost a neurvalost učitele, jízda bez pásů

Reagovat
Stížnost na autoškolu - hrubost a neurvalost učitele, jízda bez pásů

Dobrý den, ráda bych podala stížnost na majitele a zároveň učitele v autoškole Petit (Kosmická, Praha 4 -Háje). U pana Srba jsem absolvovala dvě lekce. Ani jedna netrvala 45 minut. Během lekcí byl neuvěřitelně hrubý a neurvalý. Nedostatek trpělivosti dával za vinu mojí neschopnosti, o níž nemohu vést spory, nicméně nikdy jsem auto nařídila a autoškolu navštevuji abych si toto osvojila, tudíž jistou míru neschopnosti považuji za oprávněnou. Podával lživé a rozporuplné informace, například že nemusím být za jízdy připoutaná. To mi dokonce výslovně zakázal a obě lekce jsem se nesměla připoutat ani když jsem o to opakovaně žádala. Vysvětlila jsem mu, že mi není 18, nýbrž 28. Mám malé dítě a jízdu bez pásu nepovažuji za dobrodružství, ale za protizákonné hazardování. Na to mi sdělil, že nechce poslouchat výmluvy o dětech. Podobných incidentů bylo během obou jízd mnoho, pokud to bude žádoucí sepíšu je. Výcvik jsem ukončila po 2. hodině, kdy mne bez předchozí domluvy, asi po 20 minutách popojíždění na parkovišti, vyzval, abych vjela do provozu. Stále jsem byla nepřipoutaná a velmi nervózní. Špatně jsem sešlápla pedály, auto cuklo a instruktor začal křičet. Po krátké roztržce, kdy jsem odmítla pokračovat v jízdě bez pásů, mi oznámil, že poutat bych se musela jen tehdy, kdybych byla těhotná. Řekla jsem mu tedy, že jsem těhotná. Dovolil mi sednout si na místo spolujezdce a připoutat se. Poté jsme se dohodli, že výuku u něj skončím. Oznámil mi, že peníze mi vrátí bez 500 Kč, s čímž jsem souhlasila. Při předání si ale naúčtoval dalších téměř 500 Kč. Domnívám se, že s takovým přístupem k bezpečnosti studentů a při tak hrubém nedodržování zakona by neměl mít instruktorské oprávnění a možná ani řidičský průkaz.Reakce

Vážená paní,

nejlepší, co jste mohla udělat je právě to, co jste udělala. Odejít z autoškoly a přejít do jiné. Při výběru nové autoškoly není od věci sledovat recenze ostatních absolventů, nebo si od důvěryhodných osob nechat doporučit osvědčenou autoškolu.
Provozovně autoškoly na Vámi uvedené adrese je příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, oddělení zkušebních komisařů. Tento úřad má v gesci nejen státní odborný dozor nad autoškolami, ale také jako krajský úřad vede správní řízení v oblasti "učitelských oprávnění" a řešení důsledků porušení učební osnovy, jež při hrubém nebo opakovaném porušení může dospět až k odnětí profesního osvědčení učitele výuky a výcviku.
Trvá-li Váš úmysl podat stížnost na provozovatele autoškoly a zároveň učitele výuky a výcviku, můžete ji adresovat na centrální sídlo Magistrátu hl. m. Prahy, nebo přímo věcně příslušnému pracovišti MHMP, odboru dopravy, oddělení zkušebních komisařů na adresu Praha 10, Michle, Nad Vršovskou horou 88, kancelář 427. Vedoucím oddělení je pan Bc. Miroslav Hána. Další kontaktní spojení: Telefon: 236 003 077, e-mail: miroslav.hana@praha.eu.
Vaše stížnost, pro kterou doporučujeme podrobně popsat průběh výuky a výcviku a všechny Vaše zkušenosti, bude příslušným úřadem posouzena jak z hlediska povinností provozovatele autoškoly, tak z hlediska povinností učitele výuky a výcviku v oblasti dodržování učební osnovy a v případě porušení některých povinností provede patřičné kroky. V závěru stížnosti doporučujeme doplnit, že požadujete informaci o výsledku šetření a případných opatřeních.