Autoškola

Reagovat
Autoškola

Dobrý den,obracím se na vás z dotazem jako matka která se bojí o svého syna.V září 2018 nastoupil do řidíčského kuru sk B. Jeho instruktor se mu apsolutně nevěnuje..dneska máme červenec 2019 a po napsaných devíti hodinách ve výukové knížce chce poněm aby 17 července dělal zkoušky...už jen to že to trvá pomalu 11 měsíců je zarážející...i přez mé věčné naléhání...bud nebyl čas...ne bo letní dovolená...pak zimní dovolená...pak omluva že to napraví...další čekání pár měsíců a furt nic...jsem zoufalá,vychází to maximálně jedna jízda měsíčně...a to nemluvím o tom že ted asi dva měsíce neřídil...Chce sním odjezdit ted šest jízd a pustit ho ke zkouškám...vůbec se mi nelíbí že by stěmahle zkušenostma měl být vpuštěn do provozu...Já sama dělala autoškolu která trvala tři měsíce a tohle jsem fakt v životě nezažila. Děkuji za odpověd,s pozdravem JiranováReakce

Vážená paní,
obsahu Vašeho písemného dotazu je zřejmé, že v přípravě Vašeho syna na řidičskou praxi není něco v pořádku. Příčin může být několik, avšak řešení kvalitní přípravy do provozu na pozemních komunikacích je ještě jednodušší. Pokud Váš syn disponuje neutuchajícím zájmem o získání řidičského oprávnění a o přijímání kvalitní přípravy, na které se bude aktivně podílet, může využít institutu, který se nazývá, podle platné právní úpravy „Předčasné ukončení výuky a výcviku“. Provozovatel autoškoly vrátí Vašemu synovi formulář žádosti o přijetí k výuce a výcviku, posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, vystaví potvrzení pro doložení údajů o dosud absolvované výuce a výcviku a pokud zaplatil syn celou částku ceny výuky a výcviku v autoškole, vrátí mu i její nevyčerpanou část. Po obdržení všech písemností může syn pokračovat ve výuce a výcviku v kterékoliv autoškole v ČR.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, o jakou autoškolu se jedná a zda je učitel Vašeho syna zároveň provozovatelem autoškoly. Pokud máte pocit, že byly porušeny smluvní podmínky, jedná se o obchodně právní spor a jeho řešení je v kompetenci příslušných orgánů ať už soudu, České obchodní inspekce a dalších orgánů majících v kompetenci oblast živnostenského podnikání. Pokud byste dospěla k názoru, že v rámci přípravy byla provozovatelem autoškoly porušena učební osnova, můžete ses podnětem k zahájení příslušného řízení, nebo se stížností, obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností (zpravidla odbor dopravy), v jehož územní působnosti má provozovatel autoškoly svoji provozovnu.
Při výběru nové autoškoly doporučujeme prohlédnout si recenze absolventů autoškoly, případně můžete vznést u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dotaz u zkušebního komisaře na konkrétní, Vámi vybranou autoškolu a její úspěšnost a připravenost jejích žadatelů ke zkouškám z odborné způsobilosti.
Pokud skutkový stav v přípravě Vašeho syna je takový, jak jste jej popsala, je na místě přechod k jiné autoškole bez zbytečných průtahů a otálení. Jde, jak jste velmi správně uvedla, o Vašeho syna a jeho přípravu do provozu, kde jsou dostatečné znalosti a dovednosti získané přípravou v autoškole, pro přežití nezbytné.
Přejeme hodně úspěchů.