obvyklé bydliště na území České republiky

Reagovat
obvyklé bydliště na území České republiky

Mám otázku, zdali občan jiného státu má li platnou pracovní smlouvu , může touto smlouvou potvrdit obvyklé bydliště na území ČR ..tedy jak to chápu dle "nebo závislou práci v jiném státě" §2/2)hh zák 361/2000Sb ?Reakce

Splnění podmínek obvyklého pobytu je vždy individuální
dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,

Žadatel musí prokázat, že v ČR skutečně fakticky žije, nikoli, že zde má pouze vydáno potvrzení o přechodném pobytu. K prokázání se hodí kromě pracovní smlouvy např. výplatní pásky, smlouva o účtu v bance, kde lze prokázat pohyby (např. výplata), smlouva na telefon a výpis hovorů, svědci (sousedi) apod. Vždy je na žadateli, aby důvěryhodně prokázal, že zde opravdu žije.
Jedná se o faktický pobyt a u občana EU není na překážku, když potvrzení o pobytu z policie obdrží později, tedy méně než 185 dní před podáním žádosti o řidičské oprávnění.