Velké zklamání

Reagovat
Velké zklamání

K Vánocům jsem synovi zakoupila poukaz do autoškoly pro získání ŘP sk. B.
Při výběru autoškoly jsem se domnívala (nyní již vím, že chybně), že vsadím na léty prověřené jméno a profesionály a vybrala jsem autoškolu ÚAMK (pobočka Praha 4).
Syn nastoupil do kurzu 10. ledna a nyní po 4 měsících (!!!) ještě nemá ani jednu jízdu. Nejprve šest neděl chodil jednou týdně na teorii. Poté měl dostat termín na trenažér. Na termín čekal dva týdny. Absolvoval první hodinu na trenažéru a na druhou čeká již 3. týden. Několikrát jsem se pokoušela dovolat do autoškoly na pevnou linku, kde to nikdo nezvedal, přestože jsem volala během otvíracích hodin, které mají uvedené na webových stránkách. Také jsem několikrát volala na mobil přímo učiteli autoškoly (p. Kunc). Přišla pouze SMS, že má hodiny jízdy. Předpokládala bych, že mě bude po skončení jízd kontaktovat zpět, ale nikoliv. Dnes 9. 5. 219 jsem se konečně dovolala na mobil (pevnou stále nikdo nebral). Zeptala jsem se učitele, zda je běžné, že na termín na trenažér čekáme 3 týdny, že syn zasílal email s žádostí o termín a nikdo ho nekontaktoval. Učitel mi oznámil, že mu chodí spousta emailů, že na všechny nestihne odpovědět. Na dotaz, proč nás nekontaktoval telefonicky na zmeškané volání, řekl, že to by nic jiného nedělal, než telefonoval. Na můj dotaz, proč nikdo nezvedá uvedenou pevnou linku v pracovní době uvedl, že administrativní pracovnice je nemocná. Upozornila jsem ho tedy, že by asi nebylo od věci, na webu informovat, že telefon nikdo nezvedne, příp. uvést, kdy je možné volat. Chtěla jsem vědět, frekvenci další výuky a předpokládaný termín dokončení výuky. To mi nebyl schopen říct. Pouze oznámil, že do konce června těžko a na můj názor, že tímto tempem možná do konce prosince, považoval za pesimistický . Vyštěkl na mě, že si klidně můžeme najít jinou autoškolu, že mi vypíše převodku a že už nemá čas se mnou mluvit a musí na magistrát (hl. města Prahy). Mám když tak zavolat v 15. hod. Volala jsem a opět přišla SMS, že má jízdy. Zpět opět nikdo nevolal. Hodně mě překvapilo arogantní chování p. Kunce a jeho neochota řešit situaci. Zítra je to 4 měsíce, co syn začal kurz a zatím neabsolvoval (z důvodu nečinnosti autoškoly) ani všechny hodiny na trenažéru, natož jízdy. Syn by rád využil jakýkoliv termín, je časově flexibilní, ale bohužel mu to není umožněno, na termín čeká tři týdny a nic. Vzhledem k arogantnímu chování učitele s nezájmem najít řešení, považuji jednání této autoškoly resp. p. Kunce za velmi nesolidní a neprofesionální. Toto jsou ty „inzerované“ kvalitní služby???
Chci se zeptat, jak dlouho má trvat kurz sk. B? Na webových stránkách této autoškoly je pouze v ceníku uvedeno do 2 měsíců za vyšší cenu, nad 2 měsíce za cenu, kterou jsem zaplatila. To jsem ovšem netušila, že po 4 měsících nebude mít syn ani odježděný trenažér, natož jízdy v autě. Toto mi přijde jako úmyslné klamání spotřebitele. Kontroluje vůbec někdo autoškoly nebo si mohou dělat, co chtějí? :o(
Předpokládám, že budu muset syna převést do jiné autoškoly, neboť v této by těžko stihl řidičák do konce kalendářního roku. Navíc mám pocit, že po mé stížnosti na jednání učitele, kterou zašlu na magistrát i ÚAMK, by i při veškeré snaze těžko zkoušku složil :o).
Škoda, domnívala jsem se, že Automotoklub bude zárukou kvality. Velká chyba! Velké zklamání!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Včera, 9.5.2019 po mém telefonátu syn opět emailem žádal p. Kunce o termín - Dnes, 10.5.2019 dostal emailem odpověď :
Dobrý den, příští týden jsem služebně mimo kancelář, termín dohodněte s panem Pacákem 606105575, volat v 1930 hodin, další týden je volno 21.5. a 22.5. vždy od 8 do 10 hodin, s pozdravem,

Miroslav Kunc
autoškola UAMK Praha 4

S panem Pacákem jsem již mluvila. Výuku syna převezme. Bylo mi přislíbeno, že jízdy budou probíhat v intervalu min. 2 hodiny týdně. Ač jsem byla rozhodnuta pro převodku, dávám jim druhou šanci. Tak uvidíme, jak se k tomu postaví ………….Reakce

Vážená paní,
děkujeme za Váš příspěvek, který nepochybně přispěje zájemcům o služby autoškol, aby si vytvořili obrázek o různém pojetí a přístupu autoškol potažmo některých jejich učitelů. Věřme, že se změnou učitele se změní i přístup k výuce a výcviku Vašeho syna.
Dlužno doplnit, že výuka a výcvik v autoškole nemá předepsanou dobu trvání, ani intervaly jednotlivých hodin výuky a výcviku (s výjimkou max. dvou hodin praktických jízd na jeden den). Pro provozovatele autoškoly, ve vztahu k výuce a výcviku, je stanovena zásadní povinnost, jež souvisí s ukončením výuky a výcviku, ke kterému může dojít teprve tehdy, je-li vyčerpána učební osnova v plném rozsahu a žadatel v potřebném rozsahu ovládá vozidlo. Hodiny výcviku nad rámec učební osnovy nejsou zahrnuty do platby kurzovného a jejich množství se zpravidla odvíjí od dohody mezi učitelem a žadatelem.
Tím, že jste dala uvedené autoškole "druhou šanci", dáváte najevo že disponujete jistou dávkou tolerance a pochopení v pochybení jednotlivce, přičemž nehodnotíte celou autoškolu na základě jedné negativní zkušenosti.
Pro budoucí případy Vám sdělujeme, že neplnění podmínek smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem služby patří do kategorie obchodně právních a občansko právních vztahů. V případě, že dojde k porušení učební osnovy, porušení povinností provozovatele autoškoly vůči absolventu výuky a výcviku, jedná se o delikt, jehož řešení je v kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa provozovny autoškoly, případně příslušného krajského úřadu, který věc postoupí k vyřízení příslušnému úřadu. Jedná-li se o vedení řízení vztahující si k povinnostem učitele výuky a výcviku řeší tuto oproblematiku krajský úřad ve vlastní kompetenci.
Vámi uvedená autoškola je velkou společností, která se angažuje, kromě provozování autoškoly, v mnohých oblastech motorismu. Jsme přesvědčeni, že kdyby nedošlo k nápravě problému, jež jste popisovala a obrátila se na vedení společnosti, byl by problém vyřešen v jejich vlastní kompetenci.
Tento postup Vám však nikterak nebrání, kdykoliv se obrátit s žádostí o pomoc či stanovisko na institut Autoškolský ombudsman