Opakování zkušební jízdy

Reagovat
Opakování zkušební jízdy

Dobrý den,
rodinný příslušník - zkušený řidič před časem přišel o ŘP pro zbytkový alkohol. Po odpykání trestu dodal lékařský posudek, úspěšně absolvoval psychotesty a přihlásil se ke zkoušce. Testy splnil, zkušební jízdu však ne. Byl ji tedy opakovat a opět nesplnil. Jsme přesvědčeni o zaujatosti komisaře, ale to nelze nijak dokázat. Nicméně se mu po druhé neúspěšné zkušební jízdě dostalo informace, že musí absolvovat celou autoškolu s předepsanými 28 jízdami. Nezdá se mi to pravdivé, možná byl rozrušený a špatně informaci zpracoval. Nechce se mi uvěřit, že by neměl více jak 2 pokusy bez možnosti další opravy.Reakce

Vážená paní,
nejsem schopen posoudit Vámi tvrzenou zaujatost zkušebního komisaře.
Rozsah úkonů, které jsou při zkoušce požadovány, upravuje zákon 247/2000Sb. v §42. Prováděcí vyhláška 167/2002Sb. v § 19 pak vyjadřuje podrobnosti o požadavcích na zkoušku. Dle 5. odstavce provádí zkušební komisař záznam o zkoušce z praktické jízdy, který zkoušený žadatel potvrzuje svým podpisem. Musí být potom Vašemu příbuznému zřejmé, co vedlo komisaře k zápornému hodnocení.
Vámi vyjádřenou pochybnost o počtu dílčích zkoušek a případného absolvování nového výcviku upravuje zákon 247/2000Sb., §45 "Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel". Problematiku počtu zkoušek (podle Vás pokusů), upravuje odstavec (2). Podle těchto ustanovení musím potvrdit, že Váš příbuzný porozuměl správně informaci o dalším postupu. Po dvou neúspěšných zkouškách, se opravdu musí Váš příbuzný podrobit novému výcviku v rozsahu 28 výcvikových hodin pro skupinu B, aby se následně mohl přihlásit k opětovným zkouškám v rámci přezkoušeni k vrácení řidičského oprávnění. Musím však upozornit, že toto vše je časově omezeno, což upravuje § 45, odst. (3).