Nepřihlášení ke zkouškám

Reagovat
Nepřihlášení ke zkouškám

Dobrý den, předně děkuji, že se na vás mohu obrátit.
Minulý rok jsem si u autoškoly Profi drivers v Praze zakoupil balíček na skupiny C,CE a profesní průkaz. Skupinu C i profesní průkaz jsem úspěšně absolvoval a zakončil. Bohužel u skupiny CE jsem již absolvoval jen jízdy a dál už začali jen problém a výmluvy ze strany autoškoly. První písemné zkoušky jsem měl možnost absolvovat (úspěšně) až čtyři měsíce po posledních jízdách. Praktická zkouška měla následovat ale byla na poslední chvíli zrušena ( v devět večer smskou,ani ne jedenáct hodin předem) Následoval náhradní termín u kterého jsem neuspěl. To je již měsíc a autoškola se za tu dobu ozvala jednou s tím, že jestli mám čas druhý den ráno na náhradní zkoušky, což jsem musel vzhledem k práci odmítnout (nedostanu volno takto narychlo). Od té doby se mnou nikdo nekomunikuje.
Co mohu v této chvíli dělat? Je možné koupený výcvik v autoškole reklamovat, chtít vrátit peníze? Je lepší jít s převodkou k jiné autoškole? ( I když se mi už nechce platit další peníze zase jinde)
Co je možné v tuto chvíli dělat, jaké mám vlastně možnosti? Zdá se mi, že nemám žádnou obranu proti autoškole.
A rád bych připojil ještě jeden, menší, dotaz. Připadá mi, že zkušební komisaři dělají této autoškole naschvály. Je možné, aby se mě komisař při zkoušce z techniky, ptal na jednotlivé součástky diferenciálu (neptal se jak funguje, ale skutečně co obsahuje a jak se jmenují jednotlivé součástky). Vždyť nejsem automechanik a ani v otázkách které mám k technice k dispozici se tato otázka nenachází, pouze k čemu diferenciál slouží a jak funguje.
Moc děkuji.
Lukáš ProcházkaReakce

Vážený pane,
zkouška je zahájena písemnou částí z pravidel silničního provozu a dalších. Pro získání ŘO pro skupinu C+E následuje zkouška z ovládání a údržby vozidla. Pro Vámi požadovanou skupinu to jsou tři otázky, které si žadatel za účelem zajištění objektivity losuje. Po úspěšném složení písemné části zkoušky, následuje praktická část. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení. (Zákon 247/2000Sb., § 38 odst. 1.). Vaše strohé informace postrádají časovou posloupnost, nelze tedy zodpovědně posoudit, zda máte ještě čas k vykonání zbytku zkoušky. Neuvádíte z jakého důvodu nebyla zkouška ve stejný den vykonána, zda z důvodů na straně úřadu, nebo na straně autoškoly, aby bylo možné objektivně posoudit na čí straně je odpovědnost. Dle několika Vašich strohých informací, postrádajících důležitou časovou posloupnost, (průběh kurzu, ukončení kurzu, zahájení zkoušky atd.) jsem dle názvu autoškoly, který uvádíte zjistil, že se se vší určitostí jedná o bývalou autoškolu Student s nemalými provozními a organizačními problémy. Pak předpokládám, že budete mít stejné starosti jako desítky Vašich kolegů před Vámi. Pro případ Vámi předpokládané reklamace doporučuji se spojit s ostatními poškozenými za účelem podání podnětu k trestnímu řízení. Jak postupovat je uvedeno ve stati "Pro žáky" autoškolského ombudsmana. V tomto případě doporučuji nelenit a neztrácet čas s dohadováním na čí straně je vina. Je třeba si uvědomit, že máte na vykonání zkoušky od zahájení první zkoušky velice omezený časový prostor (6 měsíců). Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a Vámi popisované situaci doporučuji cestu nejmenšího odporu, která spočívá v přestupu do jiné autoškoly a pokud možno i v jiném městě u jiného úřadu. Vaše dokumentace by měla být u úřadu, u kterého jste zkoušku zahájil. Neznám průběh Vašeho výcviku, nemohu tedy stanovit, zda je možné výcvik reklamovat. Vycházím jen z předpokladu, že byl výcvik v plné výši absolvován (dle již zmíněného zákona tj. 14 hodin teorie, 8 hodin praktické jízdy a 4 hodiny praktického vyučování praktické údržby a zdravotní přípravy), aby jste mohl být přihlášen ke zkoušce.
Zkouška z údržby a ovládání vozidla se skládá ze tří otázek. Vy popisujete jen jednu. Vámi zmíněná otázka je č.21 ve znění: "21. Popište jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce; v čem spočívá jejich ošetřování". Jak vidno, z otázky nevyznívá nutnost znalosti jednotlivých součástek uvnitř zařízení, ale jen funkce a poslání jednotlivých zařízení a jejich údržba.
Pokud máte ještě čas na vykonání zkoušky, doporučuji přestup, investovat do nějaké hodiny doplňkového praktického výcviku a nastudovat 45 otázek z techniky. Přeji úspěšné dokončení zkoušek.