opravná praktická zkouška

Reagovat
opravná praktická zkouška

Dobrý den.
31.1.2023 jsem úspěšně vykonala testy autoškoly (50 bodů).
Následovala první neúspěšná zkouška praktické jízdy.
Nový termín opravné zkoušky mi nabídli na 28.3 2023 !
Za mně je to obrovská doba od prvního termínu. Je to tak možné? Mohu se ohradit pro dřívější termín?

Děkuji za odpověď.
FojtíkováReakce

Dobrý den, termíny závěrečných zkoušek přiděluje autoškole příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti přihlásit žadatele k opakované zkoušce.
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele k opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.
Z uvedeného znění Zákona 247/2000 Sb. je patrné, že by opravná zkouška měla být provedena nejpozději do 30-ti dnů od podání Vaší žádosti o provedení opravné zkoušky z praktické jízdy.