Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den.Sem po třety ne udělala soušku s jízd.Každa další skouška až za měšec.Jnsruktor povídá že to líp ne bude.Snažim se uklidnit,ale s ním ke skouške jít ne můžu.Moc zákon ne vím , nevim jak mám virešiť tu situaci.Reakce

Vážená paní,

Vámi zaslaná informace je příliš obecná, pročež je obtížné doporučit Vám konkrétní postup. Není nám známo, zda je problém s termínem zkoušek, osobou učitele, kvalitou výuky a výcviku ve spojení s Vaší připraveností na zkoušky, nebo termíny zkoušek z odborné způsobilosti, dopravním prostředím či osobou zkušebního komisaře anebo přístupem úřadu ke stanovení termínů zkoušek.
Z obecného hlediska lze k úspěšnosti při zkoušce konstatovat, že základním předpokladem je, aby žadatel předstupoval ke zkoušce poté, co absolvoval učební osnovu v plném rozsahu včetně praktických jízd, které např. pro skupinu B činí nejméně 28 výcvikových hodin, což je zákonné minimum. Další podmínkou pro předpoklad úspěšné zkoušky je, že žadatel v potřebném rozsahu ovládá vozidlo tak, aby nebyl ohrožujícím pro sebe ani ostatní účastníky provozu, vozidlo řídil s nadhledem a zdravou sebejistotou, avšak v souladu s platnými pravidly pro provoz na pozemních komunikacích.
Protože nám nejsou známy bližší okolnosti Vašeho případu, nemůžeme konkrétněji pomoci. Pokud je to možné, sdělte nám bližší podrobnosti, tedy co konkrétně potřebujete řešit.