Závěrečné jízdy

Reagovat
Závěrečné jízdy

Dobrý den dnes jsem po 4. Nedokončil závěrečné zkoušky.
Chtěl bych se proto zeptat jestli je možné abych neobdržel řidičské oprávnění potom co jsem zajel zcela bezchybně celou jízdu komisař si na nic nestěžoval a až na konci jízdy po hodině 10 min. kdy mi řekl ať zaparkuji jsem se koly při parkování dotkl patníku Po dobu celé jízdy jsem jezdil z Parkoviště na Parkoviště kde jsem předvedl alespoň 8 krát zaparkování dvakrát couváním A šestkrát najizdenim popředu
Komisaře mi tady bylo doporučeno abych si u svého učitele zaplatil další jízdu aby jsem parkoval lépe
Abych navázal i na předchozí zkoušku chci říci že jsem do opětovné dojel až úplně nakonec a zaparkoval jsem do řady A komisař mi začal vypisovat zvládnutou
Zkoušku pan glac vykřikl “dotyk”, Načež komisař zareagoval překvapeně “co“ A rozhodl se mi zkoušku nakonec nedat
Z této zkušenosti mám pocit I mnoho jiných žáků že autoškola na žácích Vydělává neoprávněně
Jedno ráno jsem dokonce zaslechl konverzaci pana glatze s komisařem ... “tak kolik jich dnes pustíme” doufal jsem že tato fráze je pouze vtipem ale už tomu přestávám věřit.Reakce

Vážený pane,

nemáme k dispozici žádný podklad, který by nám dal možnost objektivně posoudit průběh Vašich zkoušek a postup zkušebního komisaře. V každém případě zkouška končí hodnocením jejího průběhu, tzn. že komisař sděluje absolventu zkoušky průběh jízdy a vyhodnocuje jednotlivé její části. V případě hodnocení stupněm neprospěl je povinen své hodnocení řádně odůvodnit a vysvětlit, co žadatel ze zákonných požadavků nesplnil. Průběh zkoušky zaznamenává do formuláře, který se nazývá Záznam o zkoušce a který je povinen komisař, po vyhodnocení zkoušky, předložit hodnocenému žadateli k podpisu (v případě odmítnutí žadatelem jej podepisuje přítomný učitel). Pokud jste neodmítl záznam podepsat, nemůže být podepsán učitelem bez porušení platné právní úpravy.
Co se týče zásahu učitele do řízení, při zkoušce z praktické jízdy, je zásah legitimní a je důvodem pro hodnocení zkoušky stupněm "Neprospěl". Ovšem na zkušebním komisaři je, aby vyhodnotil objektivitu a nutnost zásahu. Tzn., že i když učitel do řízení zasáhne nemusí to ještě znamenat, že žadatel musí být hodnocen negativně. Máte-li pocit, že mezi provozovatelem autoškoly a zkušebním komisařem je nějaký vztah, nasvědčující vzájemné dohodě o zásazích do řízení a následném úmyslném negativním hodnocení žadatelů za účelem platby doplňovacího výcviku ze strany žadatele, doporučujeme Vám, obrátit se na Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, konkrétně na vedoucího oddělení provozu autoškol a evidence řidičů Mgr. Antonína Měsíce ( tel.: 599 444 861, e-mail: amesic@ostrava.cz) a sdělit mu svůj problém.
Požádejte o předložení všech záznamů k Vaší zkoušce. V těchto záznamech musí být uvedeny důvody hodnocení "neprospěl". Stejně tak můžete panu vedoucímu sdělit své pocity a podezření. Totéž mohou provést i Vaši spolužáci, kteří se cítí být podobně poškozeni.
Příslušný vedoucí Váš případ prověří a případně přijme potřebná opatření. Co se týče samotného vyhodnocení výsledku zkoušky ze strany zkušebního komisaře, je příslušným orgánem k řešení podnětů na hodnocení Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů.