Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den, mohla bych se prosím optat. Dnes jsem dělala závěrečné zkoušky z autoškoly, bohužel už 3. pokus.
Jízdu jsem odřídila v klidu a dodržela všechny přednosti, stopky, rychlosti, nikoho jsme neohrozili, ani neomezili….
Byla jsem však kvalifikovaná nedostatečně, protože jsem se prý několikrát koukla na řadící páku (u 2. Zkoušky se mi bohužel povedlo zařadit špatnou rychlost a následně za to jsem byla vyhozena). Dále mi komisař vytkl, že jsem nevracela blinkr, když jsem se vracela po objíždění překážky, ale měli jsme pokračovat rovně a nechtěla jsem, aby to vypadalo, že odbočujeme…tak jsme se to učili i ve výcviku, bohužel ani můj instruktor se mě nezastal. Proto by mě zajímalo, zda je toto důvod k neúspěšné zkoušce?Reakce

Vážená tazatelko,
pokud jste byla, hodnocena stupněm neprospěla za pohledy na řadicí páku, tak oprávněně. Musíte si uvědomit, že pokud se díváte na řadicí páku a soustředíte se, jaký rychlostní stupeň máte zařazený, tak se plně nevěnujete řízení a můžete chybovat v zásadních věcech - přehlédnutí červeného signálu na semaforu, chodce na přechodu pro chodce atd. Dále byste měla být schopna během zkoušky z praktické jízdy dávat podle potřeby správně a včas znamení o změně směru jízdy, což jste dle našeho zjištění nedělala. Např. při objíždění stojících vozidel u pravého okraje vozovky a následném odbočení na křižovatce doprava, jste použila pouze směrovku doprava. Dalším nedostatkem Vaší jízdy byla jízda v protisměru. O výsledku zkoušky z praktické jízdy sepsal zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy jste potvrdila seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Pokud s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasíte, cítí se poškozena, a máte za to, že disponujete požadovanými znalostmi a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, tak se můžete se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři.