Závěrečná zkouška po ukončení základního výcviku

Reagovat
Závěrečná zkouška po ukončení základního výcviku

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaké pravidlo, dle kterého se řídí doba, do kdy by měl žák absolvovat závěrečné zkoušky, po dokončení základního výcviku (pro získání řidičského oprávnění skupiny B).
Syn dokončil základní kurz již před několika měsíci a teprve nyní dostal termín k závěrečným zkouškám. Již dvakrát pohořel na jízdách a já se vlastně ani nedivím, protože není "vyježděný" a ať se na mě nikdo nezlobí, ale dělat závěrečnou zkoušku s takovým odstupem, je dle mého názoru naprostý nesmysl.
Děkuji za odpověď.Reakce

Dobrý den, Zákon 247/2000 Sb. v § 32 odst. (2) stanoví toto pravidlo:
"Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 nebo 3 písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny provozovatele autoškoly". Pro příslušný obecní úřad platí toto:
"(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu".
Z uvedeného vyplývá, že se Váš syn měl dostat k závěrečné zkoušce nejpozději do 30-ti dnů od ukončení výuky a výcviku.