Termín závěrečné zkoušky sk. A

Reagovat
Termín závěrečné zkoušky sk. A

Dobrý den, prosím vás, do kolika dní je úřad povinen mi přiřadit termín zkoušky? (od přihlášení ke zkoušce a zaplacení poplatku)

Je nějaké pravidlo nebo podmínka, od kdy se jezdí zkoušky na motorce? (např. od 1. dubna, nebo až od určité venkovní teploty)
Děkuji.Reakce

1) Příslušný úřad, od obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, neprodleně písemně sdělí, prostřednictvím autoškoly, místo, datum a čas konání zkoušky, přičemž zařadí žadatele ke zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení uvedené žádosti. Potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku nemá vliv na stanovení termínu zkoušky. Nejedná se o platbu zálohy na zkoušku, nýbrž o poplatek za zkoušku a zákon nedovoluje úřadu podmiňovat stanovení termínu zaplacením poplatku.

2) Pro provádění zkoušek na motocyklu není, ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (...), stanoveno zákonné pravidlo termínu zkoušek z hlediska ročního období.
Dosavadní ustálená praxe probíhá zpravidla tak, že zkoušky se vykonávají (pokud počasí dovolí) do konce října. Začátek sezony zkoušek se odvíjí významně podle regionu, s ohledem na povětrnostní podmínky, teplotu vzduchu a aktuálního stavu povrchu cvičné plochy. Odlišně bude začínat sezona zkoušek na cvičné ploše v Praze, na Jižní Moravě či ve středních Čechách, oproti Vysočině, v horských oblastech, na Šumavě či v Karlovarském kraji. Zásadním a rozhodujícím faktorem je cvičná plocha pro provedení 1. části zkoušky - zvláštních jízdních úkonů. Ta musí být suchá, čistá a teplota, by měla být taková, aby bylo možné provést zejména rychlostní jízdní úkony. Jak jistě víte, povrch plochy a jeho teplota má odlišné parametry adheze v +5 °C a jiné v +20 °C.
Zkušební komisař, v případě, že by přistoupil na vykonání této zkoušky na rizikovém povrchu plochy (vlhko, mokro, námraza...) a žadatel by na takovém povrchu, např. při rychlém slalomu nebo vyhýbacím manévru, uklouzl a upadl, jde zodpovědnost za případné škody za zkušebním komisařem. U této části zkoušky není možné uplatnit pravidlo přizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, povětrnostním vlivům a pod., neboť v takovém případě by nebyly naplněny podmínky zvláštních jízdních úkonů tak, jak jsou stanoveny a žadatel by musel být hodnocen stupněm "neprospěl".
Co do možnosti zkušebního komisaře l. část zkoušky na cvičné ploše nevykonávat z ohledem na eliminace rizik, má za sebou právní oporu v podobě Zákoníku práce, který mu dává právo odmítnout vykonávat pracovní činnost, která by svoji povahou bezprostředně ohrožovala život nebo zdraví jeho, či život nebo zdraví osob, dotčených předmětnou činností.
Co se teploty vzduchu týče, opět není stanovena, ale spodní hranice, v rámci ustálené praxe, se zpravidla pohybuje od +15°C.